Av disse kronene betalte det offentlige 3300 kroner gjennom folketrygden og sykehusene.

Tallene er publisert i Apotekforeningens årlige hefte Apotek og legemidler.

Foreningen melder ikke om noe dramatisk økning i legemiddelbruken i Norge. Ifølge dem er en 2 prosent økning litt mer enn befolkningsveksten. 

Svekket kronekurs 

Det meldes også om en økning i omsetningsverdien på 9 prosent fra 2014.

«Den viktigste årsaken til prisøkningen er at legemidler har blitt dyrere å kjøpe inn til Norge på grunn av den svekkede kronekursen. Det har også kommet noen nye, svært dyre legemidler», skriver apotek.no.

Omsetningen til Norges apotek kan heller ikke si å være dårlig. I 2015 hadde apotekene en omsetning på 30,5 milliarder kroner. Brorparten av omsetningen, 23,2 milliarder kroner, kom fra salg av legemidler. Omsetningen av andre helse- og velværeprodukter stod for 7, 2 milliarder av omsetningen.

God tilgang

I heftet konkluderes det også med at det er god tilgjengelighet på legemidler i Norge.

«Ved årsskiftet var det 834 apotek, og 93 prosent av oss bor i en kommune med minst ett apotek. 160 000 kunder er innom et apotek hver dag», står det i heftet.