Pellerud var selv med på tilsynet, hvor Datatilsynet oppdaget forhold man karakteriserer som alvorlige, og vi ber ham kommentere hvor alvorlige man mener disse var.
— Jeg tenker som så at med et ­sentralt helseregister, der pasientene ikke samtykker til registrering og med begrensede mulig­heter for å reservere seg, og hvor alle ­landets apotek må ha tilgang, er det viktig med korrigerende tiltak som oppfølging av mulig snoking. At dette ikke var på plass, er selvsagt alvorlig. Samtidig er det ingen tegn til at personopplysninger har kommet på avveie, så her blir svaret altså litt delt.

Har ikke sett sammen-hengen: Marius Engh Pellerud hos Datatilsynet viser til arbeidet med kjernejournal, hvor mange av de manglende sikkerhets-tiltakene i Reseptformidleren er implementert. Foto: Datatilsynet

Ikke forskriftsmessig

Vi spør rådgiveren om Helsedirektoratet burde ha sett disse feilene og manglene selv?
— Åpenbart ja, dette står i forskriften som hjemler Reseptformidleren. Det er interessant at Helsedirektoratet også står for den kommende kjernejournalen, som nå prøves ut i Trøndelag og Rogaland. Dette er et ­register med mange av de samme utfordringene som Reseptformidleren, og i prosjektet med kjernejournal er mange av tiltakene gjennomført. Det handler om kritisk informasjon, og arbeidet med kjernejournal burde etter vårt syn trigget tilsvarende tiltak for Reseptformidleren, mener Pellerud.
Omorganiseringer innen Helsedirektoratet har flyttet ansvaret for Reseptformidleren, og Datatilsynets mann kan fortelle om rask respons da tilsynsrapporten var et faktum.
— Direktoratet var veldig på ball med en gang, og avdelingen som nå har fått dette ansvaret har arbeidet på en effektiv og god måte med problemene, sier han.

Følger arbeidet

Hva med prosessen videre – hvordan vil Datatilsynet følge opp arbeidet med å sikre Reseptformidleren?
— En mulighet vi har er å gjennomføre en etterkontroll, men dette har vi ikke besluttet ennå. Nå skal Helsedirektoratet få ­gjennomføre de tiltakene de har beskrevet etter satte frister, og vi har god og tett ­dialog med direktoratet. Datatilsynet kommer til å være interessert i hvordan tiltakene blir implementert, så oppfølging blir det, ­forsikrer Marius Engh Pellerud.

(Publisert i NFT nr. 4/2014 side 8.)