— Vi tar bestillinger nå og forventer å levere de første råvarene i august, sier daglig leder i Curida, Leif Rune Skymoen, til NFT.
 

Torsdag 7. juni fikk legemiddelselskapet Curida innvilget utvidet tilvirkertillatelse av Statens legemiddelverk. Selskapet kan nå bestille råvarer, som senere vil bli dispensert og ID-godkjent for leveranse til andre norske legemiddelprodusenter.

Det har lenge vært kjent innad i bransjen at Sanivo Pharma (tidligere Apotekproduksjon) skal avvikle sin virksomhet i Norge. Etter at selskapet avsluttet sin råvareproduksjon i mai, har det ifølge Skymoen vært en del spørsmål rundt den videre råvareleveransen til norske kunder, som blant annet er produksjonsenhetene i apotekvesenet og annen farmasøytisk produksjon. 

— Da Sanivo ga beskjed om at de ville avvikle driften, så vi på flere deler av virksomheten deres, og ved å snakke med aktørene i bransjen fikk vi tydelig tilbakemelding fra bransjen om at det var viktig at råvaretjenesten ble gjennopprettet, forteller Skymoen.

Dermed ble det besluttet at Curida nå skal starte opp sin egen råvaretjeneste som skal dekke opp de fleste av områdene som Sanivo hadde tidligere.

— Vi vil sørge for import og ID-godkjenning av råvarer til farmasøytisk produksjon, på samme måte som Sanivo gjorde det. Vi vil også sørge for import og leveranse av tilhørende emballasje. Sanivo leverte også en del kjemikalier. Vi vurderer å levere enkelte av disse kjemikaliene, men vil ikke etablere hele sortimentet som Sanivo hadde. Kjemikaliene har ikke det samme kravet til ID-godkjenning, så der vil det være lettere for aktørene å skaffe det de trenger fra andre kilder, forteller Curidas daglige leder.  

Med nødvendig godkjenning fra Legemiddelvekret er selskapets plan å være leveransedyktige på de første råvarene senest i august i år.

— Vi er i gang med å ta bestillinger på både emballasje og farmasøytiske råvarer. Vi kan også gjøre dispensering over i den emballasje kunden ønsker. Så fort vi har den siste tilvirkertillatelsen etter apotekloven på plass vil vi starte leveransene.

Skymoen påpeker at det vil bli et begrenset produksjonsvolum i 2018.

— De fleste har bygd seg opp et sikkerhetslager i forbindelse med avviklingen hos Sanivo. Omfanget vil derfor bli noe lavere andre halvår 2018, men fra og med 2019 forventer vi bestillinger og leveranser på samme nivå som tidligere, sier han til NFT. 

Selskapet har i forbindelse med oppbygging av råvaretjenesten hentet Mette Stenstad og Petter Haagensen fra Sanivo Pharma, og begge har lang erfaring fra tilsvarende arbeid der.

— De vil fra juni av lede etableringen av råvaretjenesten hos Curida, forteller Skymoen.