Curida får garanti på 20 millioner kroner av GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt, som med det for første gang stiller lånegarantier til en legemiddelprodusent. 

— Garantiene på 20 millioner kroner sikrer hjørnesteinsbedriften i Elverum langsiktig eksportkontrakt til Europa og 30 til 50 nye arbeidsplasser, skriver GIEK i en pressemelding. 

Les også: Curida landet avtale på 800 millioner kroner

Satser internasjonalt

I 2019 vant Curida flere langsiktige eksportkontrakter for produksjon av flytende legemidler til internasjonale farmasiselskaper. Det førte til et midlertidig behov for investeringskapital hos Curida, fordi det tar lang tid fra en kontrakt inngås til inntektene kommer i denne bransjen.

— Legemiddelbransjen er tungt regulert. Hver medisin er unik og må gjennom langvarig testing og kvalitetssikring. I denne fasen er vi helt avhengige av både arbeids- og investeringskapital, sier administrerende direktør i Curida, Leif Rune Skymoen.

Les også: Curida ønsker koronadugnad for å sikre legemiddelforsyning

Nye muligheter for bedrifter med eksportambisjoner

Garantiene fra GIEK ble avgjørende for at Curida fikk lån i DNB og kunne investere i bedriften og levere på kontrakten. Nå femdobles produksjonen og elverumsbedriften har i tillegg ambisjoner om å ansette 30 til 50 nye medarbeidere.

— Situasjonen til Curida er beskrivende for mange eksportorienterte industribedrifter i vekst. Vi i DNB ønsker å strekke oss langt for å hjelpe bedrifter som Curida, og det er enklere når vi kan dele risikoen med GIEK, sier kundeansvarlig for Curida i DNB Thomas Kruse.

Curida har fått to typer garantier fra GIEK; en produksjonslånsgaranti som sikrer nødvendig arbeidskapital i produksjonstiden og en internasjonaliseringsgaranti for å finansiere investering i nytt utstyr.

GIEK uttrykker glede over å få en legemiddelprodusent blant brukerne for første gang.  

— Curida representerer en ny næring for oss. Flere norske bedriftsledere over hele landet bør se hvilke muligheter som ligger i tjenestetilbudet vårt, sier Wenche Nistad, administrerende direktør i GIEK som påpeker at GIEK har økt garantidekningen opp til 75 prosent på eksportrelaterte banklån og forvalter andre, midlertidige ordninger grunnet koronasituasjonen.

Les også: Feirer ett år som selveid bedrift

Statlig garantist

GIEK er ifølge pressemeldingen en statlig finansinstitusjon som fremmer norsk eksport fra hele landet til hele verden. GIEKs garantier hjelper norske bedrifter med å få finansiering og risikoavlastning hos bankene. Også utenlandske selskaper som kjøper fra Norge kan få garantier. GIEK er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og er et supplement til det private bank- og finansmarkedet. GIEK har 95 ansatte og kontor i Oslo.