I en kronikk på nrk.no påpeker administrerende direktør i Curida, Leif Rune Skymoen, at Norge er helt avhengig av å importere legemidler og oppfordrer helsemyndighetene til å komme med en krisepakke som kan sikre kritiske legemidler. 

Les også: Curida landet avtale på 800 millioner kroner

«Norge har mer kontroll på smittespredningen enn de fleste land i verden. Vi har likevel akutte oppgaver i ukene og månedene framover. En av de viktigste er å sikre befolkningen tilgang til kritiske legemidler. Da må vi tette igjen hullene i legemiddelforsyningen.» skriver Skymoen.

«Vi kan gå tomme for kritiske legemidler. Vi står i fare for å gå tomme for febernedsettende, smertestillende, antibiotika, bedøvelsesmidler og legemidler til anestesi. Dette er legemidler som er nødvendige for å dempe feber og hodepine hos pasienter med milde symptomer. For å bekjempe infeksjoner. Og for å få behandlet pasienter som legges inn på sykehus.»

Skymoen mener det er tre viktige tiltak for å takle koronakrisen og stå bedre forberedt neste gang en krise rammer. Helse- og omsorgsdepartementet har gjort et av dem ved å be grossistene bygge opp lager.

Les også: Legemiddelgrossistene er bedt om å utvide lagrene

I tillegg mener han Norge må bygge opp beredskapsproduksjon av legemidler og råvarelager.

«Norsk legemiddelprodusent står klar. Norsk produksjon av kritiske legemidler er et viktig tiltak for å unngå legemiddelmangel i hverdagen. Men ikke minst for å sikre tilgang til kritiske legemidler ved epidemier og andre kriser.», skriver han og slår fast at hans eget firma vil og kan bidra. 

«Vi står klare til å bruke alle tilgjengelige ressurser for at norsk egenproduksjon av kritiske legemidler skal komme på plass raskest mulig, og vi er også klare til å bygge opp lager av nødvendige råvarer.»