Som omtalt i NFT nr. 3/2015, har det vært et stort engasjement rundt ­fabrikken på Elverum. 200 ­arbeidsplasser sto på spill, ikke alle kunne reddes i første omgang, men hvert årsverk som ble værende ved fabrikken etter 1. juli ville være en seier. Daglig leder Leif Rune Skymoen forteller hva som har skjedd siden sist, og hvordan det oppleves å ­endelig være i gang.

Fascinerende fase
— Vi legger bak oss et halvår hvor enormt mange ting har falt på plass, både smått og stort. Fra å bestemme navn på ­selskapet og velge ut logo, til å få på plass ­organisasjonsstruktur, finansiering og de første kontraktene på leieproduksjon. Det har vært fascinerende å være med på den fasen bedriften har vært igjennom, det har gitt oss anledning til å prege selskapet for fremtiden, forteller Skymoen.
Hva med de ansatte? Hvor mange ­arbeidsplasser er reddet så langt?
— I løpet av høsten vil det være mellom femti og seksti ansatte ved fabrikken, og det er altså femti–seksti mer enn null som var utgangspunktet da Takeda valgte å flytte ­produksjonen. Det er selvsagt utrolig moro, og i forrige uke skrev jeg under på femti ansettelseskontrakter i løpet av én kveld – det har jeg aldri gjort før!
— Hvordan ser du for deg ­utviklingen, da med tanke på å skape enda flere arbeidsplasser?
— Vi har ambisjoner om å vokse både når det gjelder omsetning og antall ansatte. Dette må foregå trinnvis. Det arbeides med å skaffe nye oppdrag hele tiden, og vi vil bemanne ut fra disse, forklarer Skymoen.

Kontrakter på plass
Mens vi er inne på nettopp kontrakter, spør vi Skymoen hvordan har ser på mulighetene.
— Jeg tror vi har svært god timing i dette prosjektet. Det er en trend at de store ­selskapene i økende grad setter ­produk­sjonen ut, og vår oppgave blir da å finne nisjer hvor vi kan konkurrere på ­internasjonalt nivå. Dette skal vi klare, slår han fast.
— Ettersom vi nå har noen avtaler på plass, gjør det arbeidet med å skaffe flere enklere, legger Skymoen til.
— Kan du røpe noe om de avtalene dere allerede har?
— Ja, den største er med det verdens­omspennende farmasøytiske ­selskapet AbbVie, som altså har valgt å legge ­produksjonen av ett av sine legemidler til Elverum. Videre har vi inngått avtale med danske Coloplast, og ytterligere en avtale forventes signert i løpet av de nærmeste dagene. Og, det er flere på vei.
Hvordan opplever den daglige ­lederen at maskinene endelig er i gang under Curida-navnet?
— Det føles utrolig bra å se at det som bare har vært tanker, planer og visjoner nå er virkelighet. Statsminister Erna Solberg startet den første maskinen under ­åpningen, og det er en stor opplevelse å se at vi nå kommer i gang, understreker Skymoen.
— Hva betyr det for Curida at nettopp ­statsminister Solberg var til stede på åpningen?
— Det at statsministeren og de administrerende direktørene for både Forskningsrådet og Innovasjon Norge er til stede bekrefter at det vi gjør har betydning ut over vårt eget nærmiljø. Det er av betydning for hele landet. Vår visjon er å lage et nasjonalt senter for industrialisering av medisinsk innovasjon, og nettopp dette sier noe om at vi har tanker om å tilføre norsk helseindustri noe. Vi skal spille en rolle i oppbyggingen av denne industrien, konstaterer Skymoen.

Gode politiske signaler
Apropos timing opplever Curida positive signaler fra det politiske miljøet.
— Med dagens politiske bilde er det et helt annet ønske om å bygge en helse­industri i Norge enn hva vi har sett tidligere. Dette manifesteres via HelseOmsorg21, ­regjeringserklæringen og en rekke andre ­politiske signaler. Statsminister Solberg sto her selv i går og var tydelig på at ­helseindustri er en næring vi bør kunne leve av i fremtiden, forteller Skymoen.
— Hva med beredskapsområdet? Er det noe å hente for Curida der?
— Dessverre er legemiddelmangel en stadig mer aktuell problemstilling. Da er det avgjørende at vi har en viss grad av ­egenproduksjon i landet for å kunne avhjelpe, og det innebærer at man må involvere og ta vare på de produksjons­miljøene vi har. Myndighetene må evne å se helheten, det er for sent å rope om hjelp den dagen det er tomt. Jeg vet at Helse­direktoratet jobber med dette, og jeg har tro på gode løsninger.
Dermed er det altså klart at ­snu­­-
operasjonen på Elverum er et faktum, og i den forbindelse ønsker Skymoen å trekke frem alle som har bidratt.
— Jeg må igjen få berømme alle her oppe for entusiasmen og den store innsatsen som er lagt ned. Om lag 7000 dugnadstimer er investert i prosjektet før overtakelsen 1. juli, hvilket sier sitt. De som har stått på, og som fremdeles står på, fortjener all honnør, avslutter Leif Rune Skymoen.


(Publisert i NFT nr. 7-8/2015 side 6-7.)