Sundheds- og Ældreministeriet i Danmark opplyser på sin nettside at folketingets partier og regjeringen iverksetter vaksinasjon av eldre, folk i risikogruppene og helsepersonell. Målet er blant annet å sikre at færre av de mest sårbare pasientene blir rammet av alvorlig infeksjonssykdom. 

— Det vil medvirke til at forhindre et overbelastet sundhedsvæsen under udbruddet af coronavirus i Danmark, ligesom det vil forbedre sundheden for den enkelte udsatte patient under epidemien, skriver Sundheds- og Ældreministeriet, som forklarer at det er en del av arbeidet med å utvide kapasiteten i helsevesenet så det kan håndtere økning av pasienter med covid-19.

Les også: Industrien er klar til å øke egenproduksjon under koronakrisen

Den nye vaksinasjonspakken politikerne er enig om innebærer gratis vaksine mot pneumokokker til alle over 65 og risikogruppene og gratis influensavaksine til helsepersonell. I tillegg forlenger de gratis kikhostevaksine til gravide. 

Sundheds- og Ældreministeriet en ambisjon om å øke vaksinasjonsgraden av pneumokokker og influensa til 75 prosent blant de over 65 og gjennomfører en større informasjonskampanje. 

Vaksinasjonene med pneumokokkvaksine vil starte i løpet av april og de starter med å tilby vaksinen til eldre beboere på sykehjem med kroniske lidelser. 

Folketinget har tidligere vedtatt nye kriselover som blant annet gjør det lettere å pålegge utsatte grupper å ta vaksine.