Det skriver forskning.no i en artikkel på sine nettsider.

En global undersøkelse av barn med urinveisinfeksjon viser nemlig at E.coli-bakterien, som står for 80 prosent av barns urinveisinfeksjoner, ofte er motstandsdyktige mot de vanligste typene antibiotika.

Det er britiske forskere som har oppsummert samlet data fra 58 studier i 26 forskjellige land.

Selv om tidligere forskning har vist at antibiotika av typen ampicilin/amoxicilin sjelden tar knekken på E. coli-infeksjoner hos voksne, har få undersøkelser blitt gjort på barn mellom 0-17 år.

Ifølge forskning.no er bakterien resistent mot dette legemiddelet i mer enn halvparten av tilfellene i OECD-land som er undersøkt. Bare en studie fra mange av landene er imidlertid tatt med i oppsummeringen.