Både Vitusapotek og Apotek 1 bestemte seg for å permittere apotekansatte i forbindelse med koronakrisen. Apotek 1 startet permitteringene før påske, mens Vitus startet etter påske. I uke 24 hadde Vitus flest ansatte som fremdeles var permittert, med cirka 30, mens Apotek1 fremdeles hadde 16,7 årsverk permittert.

Begge kjedene opplyser per e-post at kundestrømmen i apotekene har begynt å normalisere seg, men at det er store forskjeller mellom apotek, og at det fremdeles er lav trafikk på apotek som ligger i sentrum og knutepunkter. 

Les også: Vitusapotek planlegger permittering ved 20 apotek

50 permitterte i Vitus

— Kommunikasjonsrådgiver hos Vitusapotek/NMD, Tonje Kinn, hvor mange var det som faktisk ble permittert hos dere?
— På det meste hadde vi cirka 50 ansatte permittert

— Hvor mange er permittert per dags dato?
— Vi har nå cirka 30 ansatte som fortsatt er permittert. Noen av disse har allerede fått beskjed om at varselet er trukket og at de skal tilbake.

— Har dere permitteringsvarsler ute nå?
— Ingen varsler for tiden som ikke er iverksatt 

— Vil det bli flere koronarelaterte permitteringer fremover?
— Det er vanskelig å vite hva som skjer framover, men vi håper at vi kan unngå flere permitteringer.

50 permitterte i Apotek 1

— HR-direktør, Gunn Jorunn Grasbakken, i Apotek 1, hvor mange var det som faktisk  ble permittert hos dere?
— 1,5 prosent av våre ca. 3300 årsverk.

— Hvor mange er permittert per dags dato?
— 16,7 årsverk.

— Har dere permitteringsvarsler ute nå?
— Nei.

— Vil det bli flere koronarelaterte permitteringer fremover?
— Ikke som er planlagt på nåværende tidspunkt.

Les også: De tillitsvalgte vant frem overfor Apotek 1