Apotek 1 har permittert ved noen titalls apotek over hele landet. Ved 23 apotek ble det benyttet to dagers varslingsfrist. Ved 18 apotek var det berørte farmasøyter, og de hovedtillitsvalgte i Farmaceutene gikk i forhandlinger med arbeidsgiverorganisasjonen Virke og vant gjennom ved ti av dem hvor de fikk endret varslet til 14 dager. 

— Det gikk litt over stokk og stein hos oss, men både vi som er organisert hos Farmaceutene og de andre apotekansatte som er organisert i Parat gikk sammen og reagerte da vi fikk permitteringsvarsel på to dager, sier Kari-Ann Stokka som er tillitsvalgt ved Apotek 1 på Gulskogen Senter i Drammen til Drammens Tidende.

Gulskogen var et av apotekene hvor de vant frem og fikk endret permitteringsvarselet. I dag er tre av de ansatte delvis permittert.

— Vi har en god dialog med den lokale ledelsen, men det er viktig at vi følger reglene, sier Stokka.

Les også: Apotek 1 permitterer flere farmasøyter

Les også: Vitusapotek planlegger permittering ved 20 apotek

Diskutert reglene

Ingun Gjerde er hovedtillitsvalgt i Apotek 1. Hun sier at de har hatt drøftelser med HR-avdelingen i kjeden om tolkningen av reglene for permittering.

— Dette er viktig for de ansatte, for permittering og dagpenger er ikke det samme som full lønn. På noen apotek har det vært brå nedgang på omsetning til 30–40 prosent av det normale, men på de fleste så har det ikke vært brått bortfall av arbeid, sier hun til Drammens Tidende.

Gjerde understreker at hovedtillitsvalgte og HR nå er enige om tolkning av reglene.

— Reglene for permittering er som de er, men det vi har vært uenige med HR om er spesielt tolkningen av varslingsfristen. Vi er enige med HR om at slik situasjonen er nå, så er det 14 dagers varslingsfrist som skal brukes.

Les også: Apotek 1 permitterte med for kort frist

Fare for å utnytte permittering

Hvis todagersvarselet var blitt gjennomført, ville dette i praksis påført Nav en dagpengeforpliktelse i 12 dager mer enn det var grunnlag for.

– Myndighetene har stilt opp med svært sjenerøse velferdsordninger i den situasjonen Norge står i, og det er viktig at disse benyttes korrekt, at ordningen ikke utnyttes, sier jurist og forhandlingsleder i Farmaceutene, Jon Ole Bjørklund Whist til Drammens Tidende.

Leder i Farmaceutene har også kritisert Apotek 1 for å være så kjapt ute med permitteringer.  

— Man kan spørre seg om at hadde det ikke vært for at staten nå dekker permitteringskostnadene etter to dager, så hadde kanskje ikke Apotek 1 permittert, sier hun i et intervju med Dagbladet.

Les også: Farmaceutene advarer apotekene mot å misbruke permittering