— Hensikten med et strengere regelverk er å hindre feil bruk og beskytte ­forbrukere mot falske og ulovlige ­legemidler, ­opplyser Tollvesenet.
Fra 1. oktober strammes privat­importen av legemidler kraftig inn, og det er nå kun import av legemidler fra EU/EØS-land som er reseptfrie og godkjent i Norge som er ­tillatt. Tollvesenet forventer at regel­endringen vil føre til svært liten privatimport.

Varsel om beslag

Når Tollvesenet heretter stopper pakker med ulovlig ­importerte legemidler, vil mottakeren bli varslet om at innholdet er beslaglagt.
­— De får en frist på ti dager til å begrunne hvorfor de mener at importen er lovlig. ­Dersom importøren ikke svarer Toll­vesenet innen fristen, blir legemiddelet destruert. ­Eventuelt annet lovlig innhold i pakken blir levert til mottakeren, sier underdirektør Liv Rundberget i Toll- og avgiftsdirektoratet.
På grunn av den store mengden som kommer via post til Norge, har ­Toll­vesenet tidligere måttet returnere varene til avsender.
«Bak forsendelsene står det ofte ­organiserte kriminelle ­nettverk, og den virksomheten ønsker vi å sette en stopper for. I dag sender Toll- og avgifts­direktoratet be­slagene de gjør i retur til avsender. Det innebærer at legemidlene ofte er blitt sendt på nytt. Fra 1. oktober får Toll- og ­avgifts­direktoratet myndighet til å ­destruere legemidlene de beslaglegger. Slik får vi de falske og ulovlige ­legemidlene ut av omløp», opplyser Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i forbindelse med regelendringen.

Sjansespill med helsen

Det er en kjent sak at en stor andel av de som utgir seg for å drive apotek på internett bedriver ulovlig virksomhet.
— Faren er stor for at legemidlene er falske og ikke inneholder det som står på pakningen. Du vet aldri hva du får og du kan i verste fall få alvorlige helse­skader etter å ha brukt slike produkter. Snakk med legen din hvis du er syk og ­trenger behandling, sier seksjonssjef Martin Bjerke i Legemiddelverket.
Internasjonale aksjoner mot falske ­legemidler har avdekket at disse ofte ­produseres under svært uhygieniske ­forhold, og at de kan inneholde ­skadelige substanser som på ingen måte er hva ­selger hevder å tilby på markedet.
«WHO (Verdens helseorganisasjon, journ. anm.) anslår at 50 prosent av ­legemidlene som selges over nett er falske. Dette kan bety at midlene er virkningsløse, slik at pasienten ikke får behandlet alvorlig sykdom, eller at de inneholder andre stoffer enn det som beskrives. I verste fall kan de være direkte helseskadelige», skriver HOD.

(Publisert i NFT nr. 10/2015 side 12–13.)