Regjeringsadvokaten gjorde det torsdag klart at staten bestrider hovedkravet fra AstraZeneca om at inhalatorene på byttelisten ikke er medisinsk likeverdige.

 

Staten, ved advokat Stein-Erik Jahr Dahl hos Regjeringsadvokaten, trakk under rettsakens bevisførsel frem hvordan saksøker, AstraZeneca, har overført store pengesummer i form av honorarer og donasjoner til flere av høringsinstansene Disse høringsinstansene stilte seg svært kritiske til forslaget fra Legemiddelverket om å sette inhalasjonspulver på byttelisten i apotek. 

— Dette er politikk, og det er interesser som står mot hverandre. Det er også bindinger mellom produsenter og foreninger, og andre forhold som kan påvirke meningsdannelsen, som det er greit å være klar over, sa Dahl under innledningsforedraget første dag.

Under prosedyrene på tredje dag i rettsforhandlingene gjentok Dahl at det har blitt gjort grundige vurderinger før vedtak i saken.

— Legemiddelverket har vurdert legemidlene og godkjent dem som medisinsk likeverdige. Det er alltid en viss risiko knyttet til generisk bytte, men denne risikoen er akseptert innenfor ordningen. Vurderingen er at bytte av inhalasjjonspulver i apotek er forsvarlig for pasientgruppen som helhet, og nettopp for gruppen som helhet er det lLegemiddelverket som er nærmest å kunne vurdere det. De har ikke vurdert hensynet til den enkelte pasient, sa advokaten, som la til at det er legen gjennom reservasjonsretten som må ta det hensynet.

Han mente videre at det er feil at Legemiddelverket ikke har vurdert høringsuttalelsene som har kommet inn.

— De ulike inhalatorene har ulike egenskaper, men de er vurdert som like gode og medisinsk likeverdige. Det viser slik vi ser det at innvendingene ikke treffer godt nok, sa han, og la til:

— Mindre forskjeller mellom de ulike inhalatorene må være innenfor og kan ikke være grunnlag for å ikke kunne bytte mellom inhalatorene på gruppenivå. Det vil fortsatt være mulig for leger å reservere den enkelte pasient mot bytte.

Dahl påpekte også at mange pasienter i dag har problemer med pusteteknikken, og at dette er en av hovedårsakene til feilmedisinering.

— Men denne pusteteknikken er lik for alle tre inhalatorene i denne saken. Så det spiller ingen rolle, pasienten vil klare den teknikken like godt eller like dårlig uavhengig av hvilken inhalator vedkommende bruker. Forskjellene mellom inhalatorene ellers mener vi er så små at pasientgruppen på gruppenivå er i stand til å forstå det. Det er ikke noe hokus pokus, understrekte han. 

Statens advokat la også vekt på at det ikke er riktig å påstå at et samlet fagmiljø er mot vedtaket.

— Helsedirektoratet, Legemiddelverkets byttegruppe, apotekkjedene, Apotekforeningen og kopiprodusentene støtter alle dette vedtaket. 

Domsavsigelse i saken er ventet å falle 22.juni.