Dette er saken:

  • Legemiddelverket gjennomførte et ­uanmeldt tilsynsbesøk hos nå nedlagte Frisk Apotek i Oslo i januar 2016. Temaet for tilsyn var apotekets samarbeid med det britiske selskapet Hexpress, som tilbyr legetjenester på nett. Firmaet eier også nettsider som tilbyr salg av reseptpliktige legemidler.

•  Hexpress tok kontakt med Frisk Apotek om et samarbeid samme måneden som forbudet mot import av reseptbelagte legemidler trådte i kraft her til lands. Hexpress benekter at det var årsaken til samarbeidet (se NFT nr. 4/2016).

•  Nettsidene til Hexpress fungerer ifølge tilsynsrapporten på denne måten: ­Nettsidene tilbyr kjøp av reseptpliktige legemidler. Kunden ­gjennomfører først en konsultasjon med en lege over internett. Legen skriver ut en resept, som så blir sendt til et samarbeidende apotek for ekspedering. Legemidlene utleveres eller forsendes fra apoteket.

•  Legemiddelverket mente i rapporten at Hexpress' nettsider bedriver ­ulovlig omsetning av legemidler til sluttbruker.

•  I en artikkel i Filter Nyheter i fjor kom representanter fra Legemiddelverket med påstander om Hexpress' virksomhet som det britiske selskapet reagerte negativt på (se NFT nr. 1/2017).

•  Hexpress inngikk samarbeid med Fyrstikktorget Apotek i Oslo etter at Frisk Apotek ble lagt ned.

Uttalelsene kommer fra stortings­representanten og farmasøyten, som sitter i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, etter at han leste om reaksjonene fra Hexpress (se NFT nr. 1/2017).

— Jeg måtte le da jeg leste kommentarene fra Advokatfirmaet Thommessen. Jeg synes de skal ta det litt med ro. De må gjerne tøffe seg og komme med påstander om ondsinnede kommentarer, men Legemiddelverket har her kommet med en helt nøktern beskrivelse av de faktiske forhold, forhold som jeg mener er absolutt betenkelige. De bør stoppe opp litt og tenke over hva de faktisk driver med, sier Stensland til NFT.

— I strid med god legeskikk

Stortingsrepresentanten mener at man bør begynne å se nærmere på regelverket dersom ikke slik praksis i Norge opphører.

— Å skulle forskrive resepter over nett fra utlandet for alle mulige diagnoser er i strid med god legeskikk, og jeg mener også det er på kanten for hva som kan beskrives som god apotekdrift. Jeg kan ikke si noe på ­gyldig­heten til reseptene, da de er godkjente på alle ­apotek i EØS-området, men et slikt tett ­samarbeid mellom forskriver og apotek som i disse ­tilfellene er betenkelig. Det er blant annet ikke lov for forskriver å eie apotek i Norge, påpeker Stensland.  

Han har fulgt saken i media en stund, og mener man på politisk nivå må vurdere å se på begrensninger i forhold til fjerndiagnostisering av lege.

— En slik begrensning kan for ­eksempel være at kun fastlege kan fjerndiagnostisere pasienter. Det er viktig at legen kjenner ­pasienten. Det er for enkelt at man bare skal ta slike ting over nett med en lege i et annet land, som ikke kjenner pasienten. Da er det jo bare å si at du er syk, søke opp kardinalsymptomer og få det du vil. Hvis det er slik vi ønsker å ha det, kan vi like gjerne oppheve reseptplikten og la alle kjøpe det de ønsker, uttaler ­stortingsrepresentanten, som også reagerer på at Legeforeningen her til lands kan sitte stille og se på at praksisen drives videre i Norge.

— De driver jo samarbeid med lege­foreninger i andre land og bør komme med sine synspunkt på saken, mener han. 

Kinkig sak

Stensland legger ikke skjul på at saken er kinkig.

— Resepter utstedt i EØS-området er gyldige i hele EØS-området. De er dermed i utgangspunktet ikke lovstridige. Nå skal jo Storbritannia ut av EU, men det er jo noe helt annet igjen. Men man må se på den etiske dimensjonen oppi dette også.

Farmasøyten har nemlig lite til overs for at norske apotek inngår samarbeid med ­firmaer som Hexpress, slik at disse har mulighet til å bedrive sin virksomhet innenfor norske landegrenser.

— Det vil alltid være apotek som vil ­ekspedere disse reseptene. De ser vel en forretningsmulighet. Men et viktig spørsmål må man stille seg når man jobber med legemidler og helse: Selv om det ikke er ulovlig, er det dermed sagt at det er riktig?

Han er spesielt bekymret dersom antibiotika skal skrives ut fra en lege i England basert på en telefonsamtale eller skriftlig kommunikasjon.

— Dette åpner en bakdør, og vi mister ­oversikten over omsetning av antibiotika. Vi har gjort mye i Norge for å gjøre det lettere for kundene og pasientene, og nettapotek er et av disse tiltakene. Man så at hvis man ikke åpnet opp regelverket i Norge, så ville mer og mer gå innom europeiske apotek. 

Han mener måten Hexpress kan drive sin praksis i Norge viser at det er smutthull i lovverket.

— Jeg er ikke alltid imponert over juristene, men de har selvfølgelig et poeng når de sier at deres praksis er innenfor lovverket. En jurist vil så klart aldri gå inn på det som gjelder den etiske og faglige stoltheten, som er noe av mitt poeng i denne saken. 

Ønsker bedre oversikt

Stensland mener det er flere ting man bør se nærmere på i regelverket.

— Først av alt ville jeg ønsket å få en ­oversikt i hvilke type resepter Hexpress-­legene skriver ut. Om det er mange problematiske legemidler på den listen, bør det være grunn i seg selv til å få endret regel­verket. Jeg vil også ­oppfordre apotek til å ­revurdere en ­samarbeidsavtale med Hexpress. Vi må ­dessuten se på om elektroniske resepter over landegrensene bør stanses, og om det er mulighet for å endre forskriften. Min ­hovedinnvending går som sagt på at det er en lege som ikke kjenner ­pasienten i det hele tatt som forskriver reseptpliktige legemidler.

Stortingsrepresentanten legger avslutningsvis til at han støtter hundre prosent opp under uttalelsene Legemiddelverket kom med i en artikkel i Filter Nyheter.

— Og du kan bare skrive at Advokatfirmaet Thommessen gjerne må anklage meg også for ærekrenkelse, understreker han. 

Gjennom sitt advokatfirma Thommessen AS gir Hexpress følgende kommentar til NFT:

— Hexpress Healthcare Ltd (Hexpress) ønsker i lys av kommentarene i artikkelen å påpeke at Hexpress ikke foreskriver antibiotika til pasienter i Norge. Videre ønsker Hexpress å understreke at deres konsultasjoner over nett og også deres forskrivning av medisiner over nett ikke bare er lovlig, men også er etisk forsvarlig og i overenstemmelse med god medisinsk praksis. Videre påpeker Hexpress at tjenestene er praktiske for pasientene, og at de i noen tilfeller også kan forhindre tap av liv og unødvendige lidelser.

(Publisert i NFT nr. 2/2017 side 8-9)