Redusert forsyning og hamstring i forbindelse med koronaviruset gjorde at det ble innført rasjonering på flere legemidler i mars. Nå varsler Legemiddelverket at tre av legemidlene fjernes fra rasjoneringslista.

— Forsyningssituasjonen for diabeteslegemidlene insulin, insulinanaloger og metformin har normalisert seg og vi kan derfor avslutte rasjoneringen. Samtidig er det viktig nå at pasienter henter ut legemidler som normalt og ikke hamstrer, opplyser Legemiddelverkets direktør, Audun Hågå på legmiddelverket.no.

Les også: Nå rasjoneres diabetesmedisiner

Rasjoneringen ble avsluttet fra og med tirsdag 21. april klokken 13.00, men Legemiddelverket understreker at det fortsetter å følge forsyningssituasjonen nøye.

Legemiddelverket minner også om at apotekene fortsatt skal overholde den generelle begrensningen på tre måneders forbruk ved utlevering av legemidler.