Bransjen har allerede rik erfaring med samarbeid på IT-fronten, da via butikk- og ekspedisjonssystemet FarmaPro. Dette har vært et sentralt verktøy for apotekansatte siden 1999, og i februar 2013 hadde alle landets apotek tatt i bruk versjon fem av programmet og dermed fått mulighet til å ekspedere ­elektroniske resepter.

Dekker fremtidens behov

Ifølge Apotekforeningen bygger dagens digitale løsninger i apotek på en ­teknologi, og innehar en funksjonalitet, som ikke dekker fremtidens behov for kjededrift, ­apotekdrift og myndighetskrav.

«På den andre siden ønsker ­apotekkjedene at apoteksystemet skal gi større mulighet for differensiering, ­samtidig som kommunikasjon med offentlige IT-løsninger må standardiseres», skriver foreningen i en pressemelding.

For å etablere et felles grunnlag er aktørene på apotekmarkedet enige om å samarbeide om utviklingen av et nytt ­bransjesystem. Dette skal gi støtte for ­oppgjør samt integrasjon og samhandling med offentlige tjenester og løsninger.

Forprosjekt

— Apotekforeningen starter nå opp ­arbeidet med digital fornyelse i ­apotekbransjen. Formålet er å samle alle ­landets apotek i ett digitalt ­knutepunkt. Det skal i første omgang gjennom­føres et forprosjekt som skal bestemme hva som skal inngå i et slikt felles ­bransjesystem. Arbeidet er ­avhengig av et nært ­samarbeid med apotekene og ­myndighetene for å sikre gode ­arbeidsprosesser i apotek og grensesnitt mot offentlige IT-løsninger. Det må også sikres god samhandling med offentlige ­helseaktører, spesielt med hensyn til god informasjon gjennom hele ­pasientforløpet, sier Terje Wistner, direktør for teknologi og e-helse i Apotekforeningen.

I dette arbeidet skal Apotekforeningen også sørge for å utvikle en minimumsløsning for reseptekspedisjoner i apotek. Det omtalte forprosjektet skal pågå frem til sommeren 2015, og inkludere vurdering av løsninger og leverandører som kan bidra til å utvikle det ønskede systemet i apotek.

­­— Apotekforeningen vil i den ­forbindelse henvende seg til leverandører som kan være aktuelle samarbeids­partnere til ­utviklingen av bransjesystemet, påpeker Wistner.

(Publisert i NFT nr. 2/2015 side 7.)