Tekst: Morten Jonassen

27. april 2010 sluttet Stortinget seg til Stortingsmelding 47 – Samhandlingsreformen: Rett behandling – på rett sted – til rett tid. Fukuset er på samhandling mellom sykehus og kommuner, men hva med samhandling mellom faggrupper?

Stortingsmeldingen av Bjarne Håkon Hanssen & Co nevner ordet lege ca 300 ganger på 150 sider. Hva med farmasøyt? Én gang, men da kun i en bisetning om utdannelse. Med litt godvilje er vi også nevnt et par ganger som annet helsepersonell. Farmasi, da? Null. Apotek nevnes i alt fire ganger, hvorav én er sykehusapotek (i en kjedelig bisetning).

"Apotek er en viktig innsatsfaktor i helsetjenesten som må inkluderes i arbeidet med å øke samhandlingen i helsetjenesten lokalt." Jeg ble først glad da jeg fant denne setningen, men er dette alt de har å si om apoteket?

Avsnitt 13.7 nevner blant annet potensialet i å substituere helsepersonellgrupper med andre. Også kalt glidning. Dette er samhandling på høyt plan, og vil bidra til å gjøre helsevesenet mer fleksibelt og av hjelpe mangel på visse grupper helsepersonell. Norge kan da bli selvforsynt med helsepersonell, få ned antall ufrivillige deltidsstillinger og ufrivillige overarbeidstimer.

En lokal mangel på sykepleiere i kommunehelsetjenesten kunne avhjelpes ved at en kommunefarmasøyt tok seg av spesifikke områder av hjemmesykepleien, og samtidig bidra med medisingjennomgang og legemiddelsamtaler som bonus!

Sykepleiere og farmasøyter kan bidra med mye der det er mangel på leger, både fastleger og kommuneleger. Supplerende opplæring kan være aktuelt for å tilpasse kompetansen.

Apotekteknikere kan avlaste sykepleierne med å legge dosetter – de få sykepleierne på sykehjemmet får tid til å pleie de syke – som hjelpepleierne får tid til samvær og hverdagslige gjøremål sammen med pasientene. En vinn-vinn-vinn-vinn-(...)-situasjon.

De hundrevis av gangene legene er omtalt er absolutt ikke alle positive i seg selv, men presenterer visjoner om bedring og forandring. At noen har tenkt over legenes funksjon og satt opp 100 sider med problemstillinger og løsningsforslag – DET kan godt gjøre meg litt misunnelig.

Kommunefarmasøyten er kjempespennende, men uansett er apoteket stedet hvor de fleste farmasøytene jobber. Jeg håper og tror apotekskjedene og sykehusapotekene er i full gang med å pønske ut sin rolle i samhandlingen? Apoteket må være litt fremme i skoene og forut for sin tid for å kreve sin eksistens i framtida. Utvikling og nye oppgaver vil gjøre apoteket til en attraktiv arbeidsplass. Nytenkning og felles mål må være løsningen her.

Så kan vi håpe på litt flere farmasøyter i neste stortingsmelding om samhandling.