I september satte regjeringen ned et utvalg som skal utarbeide en offentlig utredning (NOU) om fremtidens apotek. Bakgrunnen for utvalget er problemstillinger rundt apotekvirksomhet, men utvalget skal spesielt vurdere behovet for reguleringer som skal legge til rette for nye apotekløsninger og økt konkurranse.

Fredag 22. oktober hadde utvalget sitt første møte, og selv om det er spenning rundt hva utvalget, som består av grupperinger med ganske store interessemotsetninger, kommer frem til, holder de foreløpig kortene tett til brystet.  

— Vi arbeider så hard vi kan, innenfor rammene av mandatet, sier leder Tore Bråthen. 

Leder i Norges Farmaceutiske Forening, Urd Andestad, er med i utvalget. 

Les også: Farmaceutene er med på å bestemme apotekenes framtid

På sine nettsider opplyser Helse- og omsorgsdepartementet at de tar imot innspill til utvalgsarbeidet.