Skogflåttencafelitt (TBE-virussykdom) har fått mer oppmerksomhet de siste årene, og Apotekforeningen melder at de fra 2016 har sett en sterk økning i antall personer som tar TBE-vaksine.

— I første halvår 2019 har antallet vaksiner solgt i apotek økt kraftig, sammenlignet med de foregående årene. Det er solgt 17 600 vaksinedoser, som er en økning på 91 prosent fra 2018. Sammenlignet med første halvår 2016 er det en tredobling, skriver Apotekforeningen. 

Apotekforeningen påpeker at det trengs tre doser TBE-vaksine for å oppnå immunitet. Dermed er tallet på personer som er vaksinert lavere enn antallet doser på 17 600. 

— Basert på erfaring fra tidligere år, tilsier årets vaksinesalg at omkring 7 500 personer har tatt vaksinen hittil i år. Totalt vil det trolig bli brukt mer enn 25 000 vaksiner i år, som tilsvarer over 10 000 vaksinerte personer.

Flest i Aust-Agder og Vestfold 

Aust-Agder og Vestfold har den høyeste andelen vaksinerte, der omkring tre personer per 1000 innbygger har vaksinert seg. Deretter følger Vest-Agder og Telemark. Også i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold har det blitt mer vanlig å ta vaksinen.

I Innlandsfylkene og fylkene fra Sogn og Fjordane og nordover, er det vaksinen lite brukt.

Begge deler stemmer godt overens med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet, påpeker foreningen. 

Barn vaksineres mest

En fjerdedel av alle TBE-vaksinene som er solgt fra apotek er til barn under 16 år. Denne andelen har vært stabil i flere år, som betyr at stadig flere barn også får vaksinen. Det er færrest i alderen 20-40 år som tar vaksinen. Størst andel vaksinerte finner vi i aldersgruppene 5-15 år og 55-75 år.