Tekst: Hilde Fjeld, Sykehusapoteket ved Rikshospitalet, Sykehusapotekene HF

Kurset, som primært var rettet mot sykehusfarmasøyter, arrangeres av den svenske Läkemedelsakademin (Swedish Academy of Pharmaceutical Sciences), med en egen arrangementskomité sammensatt av én representant fra hver av de skandinaviske landene. Det var lagt opp med vekslende forelesninger og gruppearbeid. Kurset har bestandig vært populært blant norske farmasøyter, og én av deltakerne hadde ønsket seg dette i 20 år! Deltakerne oppdaget at det ikke var uten grunn at kurset har holdt seg gjennom 25 år (det var trolig arrangert for første gang i 1985), for det var meget interessant faglig sett.

Inspirerende
Vi gjennomgikk de viktigste emnene innen teori rundt væskebehandling, klinisk tilnærming til væskebehandling til både barn og voksne, syre-base balanse, praktiske aspekter på klinikken, tilsetninger av legemidler til infusjonsvæsker, blandbarhet og stabilitet av parenterale blandinger og farmasøytiske problemstillinger knyttet til parenteral ernæring. Foreleserne var leger, sykepleiere og farmasøyter. Farmasøyt Hilde Margrete Sporsem i arrangementskomiteen arbeider til daglig på en intensiv avdeling på Ullevål universitetssykehus. Det var spennende og inspirerende å høre hvordan hun jobbet sammen med meget dyktige sykepleiere og ledende leger på feltet, og at behandlingsteamet ble bedre med en farmasøyt på laget.

Kurset var lagt til en avsidesliggende svensk herregård, og man fikk dermed god sjanse til å knytte kontakter med de andre deltakerne. Arrangementet gikk som planlagt på tross av at den aktive vulkanen Eyjafjallajökulls utbrudd forstyrret flytrafikken, og da var det noe ironisk at stedet vi bodde på het Villa Aske.

Savner kurstilbud i Norge
Kurset viser at norske farmasøyter tørster etter kunnskap. Det er meget ønskelig at de forskjellige foreningene, bransjeaktørene, universitetene og myndighetene kommer på banen slik at man sammen klarer å gjenopprette et norsk kurstilbud for farmasøyter.

(Publisert i NFT nr. 6/2010 side 10.)