Flere grupper av utførende helse­personell er blitt inkludert i den stykkprisbasert finansieringsordningen for spesialisthelsetjenester kalt innsatsstyrt finansiering (ISF) de siste årene. I 2020 inngår syv nye personellgrupper, og fra 2021 vil polikliniske konsultasjoner med klinisk farmasøyt inngå i ISF.

— Vi er kjempefornøyde med at dette ­kommer. Det vil bli et kjempeviktig og stort bidrag for å videreutvikle klinisk farmasi i Norge, sier Lilli Minh Nguyen som er leder i arbeids­gruppen for klinisk farmasi i Norske Sykehusfarmasøyters Forening og klinisk farmasøyt ved Lovisenberg sykehusapotek.

Les også: Vil styrke samarbeidet med apotekfarmasøytene

Flere muligheter for farmasøyter

Klinisk farmasi har vokst mye de siste årene, og Nguyen tror ISF kan bidra til å øke ­aktiviteten til kliniske farmasøyter ytterligere og gi kliniske farmasøyter enda flere ­muligheter. Hun ser for seg at ordningen kan gi større muligheter for poliklinikker til å tilknytte seg kliniske farmasøyter.

Enda viktigere enn å skape muligheter for farmasøytene er det at det nye ­finansieringssystemet kan bli bra for pasientene. Det er allment kjent og vist i flere studier at det skjer mye feil i legemiddelbruk, og Nguyen er ­sikker på at mer bruk av kliniske farmasøyter vil ­optimalisere legemiddelbruken. Blant annet kan det legge grunnlag for at flere poliklinikker kan etablerer faste rutiner for legemiddelgjennomgang og legemiddelsamstemming.

Nytt og spennende

Utvidelsen er foreslått å gjelde selvstendige konsultasjoner med pasient for individuell tilpasning av legemiddelbehandling og tilknyttet veiledning, og det er foreslått at konsultasjoner med klinisk farmasøyt utløser egenandel. Nguyen synes det er vanskelig å anslå hvor stor bruken blir i forkant.

— Det er helt nytt, og det blir veldig ­spennende å se utviklingen, sier hun.

Hun jobbet tidligere i et pasientsentrert helse­tjenesteteam (PSHT) ved Sykehusapotek Nord hvor hun kom tettere på pasienten og kunne jobbe mer forebyggende. Prosjektet kan vise til gode resultater, og hun håper slike løsninger kan komme inn under ISF.

Leder i Norges Farmaceutiske Forening stemmer i med Nguyen.

— Dette er gode nyheter! Det er mange som har sett nytte og behov for å benytte farma­søyter til å kvalitetssikre og ­optimalisere pasienters legemiddelbruk, men som ikke har muligheter fordi finansieringsmuligheter ­mangler, sier Rønnaug Larsen.

Hun tror dette vil gi en betydelig økning i bruken av kliniske farmasøyter i polikliniske konsultasjoner med pasienter.

Les også: Unikt samarbeid for pasientens beste

Ønske fra foretakene

Helsedirektoratet, som har kommet med ­forslaget, opplyser at endelig ISF-regel­-
verk 2021 publiseres i desember etter at statsbudsjettet er vedtatt.

— Denne utvidelsen av helsepersonell­reglene i ISF fra 2021 kommer etter innspill fra regionale helseforetak. Det dreier seg om polikliniske konsultasjoner med pasienter der kliniske farmasøyter er utfører, og ikke om aktiviteten i Sykehusapotekene som fortsatt forutsettes finansiert gjennom basisbevilgningen. Det legges også opp til at ­Forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helse­hjelp i spesialisthelsetjenesten justeres fra 2021, sier Eva Wensaas, prosjektleder i Helse­direktoratet, i en kommentar til NFT på e-post.

(Publisert i NFT nr. 8/2020 side 12)