– Den forsvinner ikke med et pennestrøk. Men vi ønsker å stimulere til økt brukt av de elektroniske løsningene, sier redaktør og administrerende direktør i Felleskatalogen, Bente By Jansen, til Dagens Medisin.

Legemiddeloppslagsverket, som blir sendt ut i 29 000 gratiseksemplarer den første uken i mars, får fra neste år en pris på 249 kroner for de som fortsatt ønsker den. Sykehusene vil fortsatt motta Felleskatalogen gratis, men i et begrenset opplag, som vil reduseres ytterligere i 2018.

Allerede i 2010 ble opplaget på papirutgaven halvert, og målet er at krevd betaling for boken kan redusere opplaget ytterligere til en tredel av hva det har vært tidligere.

Jansen forklarer at avgjørelsen også går på hensynet til sikkerheten.

— Mer enn 1400 tekster endrer seg i løpet av året, og utdatert informasjon kan utgjøre en potensiell sikkerhetsrisiko for pasienten, sier Jansen til Dagens Medisin. Dessuten viser hun til at tilleggsinformasjon som bilder, instruksjonsfilmer og interaksjonsanalyse ikke finnes i boken.

Det er ikke satt noen endelig sluttdato for siste papirutgave av Felleskatalogen ennå.