Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS (VESO)

 • Etablert i 1988 som et nasjonalt -institutt som skulle forestå vaksine-salg til norske veterinærer.
 • Organisert som aksjeselskap i 1991.
 • AquaNova AS eier 61,32 -pro-sent, Nærings- og Fiskeri-departementet eier 34 prosent, ansatte og -tidligere ansatte eier 4,68 prosent.
 • Driver grossistvirksomhet for -veterinærlegemidler, vaksiner og handelsvarer til fisk og dyr.
 • Distribusjonen av legemidler -foregår fra hovedkontoret i Oslo, VESO -grossist og VESO Apotek.
 • Driver kliniske smitteforsøk på laks og ørret.
 • Har de siste årene hatt driftsinntekter på rundt 500 millioner kroner.

Kilde: VESO og Wikipedia

VESO Apotek

 • Ble opprettet i 2008 for at VESO skulle kunne selge veterinærlegemidler og vaksiner direkte til veterinærer og dyreklinikker.
 • Apoteket er samlokalisert med VESO i Veterinærinstituttets bygninger på Adamstuen i Oslo.
 • Fullsortiments nettapotek med hovedfokus på veterinærmedisin.
 • Selger også apotekvarer til dyr over disk i apotekutsalget.
 • Gjør egne spesialbestillinger og import ved behov.
 • Omsetning på cirka 60 millioner kroner.
 • Arbeidsplass for tre farmasøyter, to apotekteknikere og en veterinær.

Kilde: VESO

VESO Apotek er til for dyrenes skyld. Veterinærer og dyreklinikker fra hele landet benytter seg stadig mer av spesialapotekets kompetanse og service.


En pels- og vestkledd, firbeint variant av VESO Apoteks viktigste kundegruppe er innom apotekutsalget på Adamstuen i Oslo. Eieren har nettopp vært på dyrepoliklinikken ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), som ligger et steinkast unna. 

— Nuffe har en skade på øyet, og må gå med skjerm rundt halsen en periode. Jeg er innom for å hente medisin til ham, sier Liu Spant, eier av mopsen.

Liu Spant og mopsen Nuffe - VESO Apotek
Øyeskade: Liu Spant med mopsen Nuffe, som nettopp har vært på poliklinikken ved NMBU med en øyeskade. Foto: Kristin Rosmo

Hun og Nuffe har god plass inne i ­apotekutsalget. Der er det lyst, rent, ryddig og en god atmosfære å være i, både for dyr, dyreeiere og ansatte.

Spesialapotek for firbeinte 

Enkelte av de firbeinte kundene har så gode opplevelser inne på VESO Apotek at de rett og slett forlanger å stikke innom når de er på luftetur i nærheten.

— Noen hunder nærmest drar eieren sin inn hit, fordi de vet at de får en godbit å tygge på fra oss som jobber her, sier apotek­tekniker Rune Lysgaard, og viser frem den åpnede posen med hundenes fristelse. 

VESO Apotek er et spesialapotek for ­veterinærlegemidler og andre varer til ­veterinærbruk. Apoteket er, som andre apotek, også forpliktet til å skaffe lege­midler til mennesker. Men de lagerfører kun få humanlegemidler, og bestiller opp til kunden hvis de ikke har preparatet på lager.

— Det er ikke noe stort renn av ­kunder her inne i apotekutsalget. Hit kommer ­kanskje rundt ti dyreeiere innom i løpet av en dag, de fleste fra poliklinikken ved NMBU. Men også noen som bor i ­nabolaget. De få ­kundene som ønsker å kjøpe humanlegemidler er stort sett ansatte i en av Veterinærinstituttets bygninger her på Adamstuen, forklarer Minh Dung Trinh, apoteker ved VESO Apotek.

Uregistrerte varer - VESO Apotek
Mange spesialbestillinger: Også dyr har behov for uregistrerte legemidler. På VESO apotek er skuffene fulle. Foto: Kristin Rosmo

Nettapotek

Årsaken til det litt labre antallet kunder i apotekutsalget, er at apotekets hoved­kundegruppe ikke akkurat snubler innom apoteklokalet i Oslo. VESO Apotek er i all hovedsak et nettapotek for veterinærer og dyreklinikker rundt om i hele landet. Med andre ord – dyrenes eget apotek.

Apoteker Minh Dung Trinh, VESO Apotek
Solid erfaring: Minh Dung Trinh har vært apoteker ved VESO apotek siden opprettelsen i 2008. Foto: Kristin Rosmo

— Mesteparten av bestillingene ­kommer fra vår nettbutikk for veterinærer, men noe bestilles også per telefon. Mye av det vi ­driver med her på VESO Apotek er å ­håndtere disse bestillingene, sier Trinh.

Apoteket har også svært mange ­spesial­bestillinger av uregistrerte veterinær­-
legemidler.

— Vi har per i dag over 1300 gyldige ­godkjenningsfritak.

Trinh har vært apoteker ved VESO ­Apotek helt siden det ble opprettet i 2008. 

Dyregodis - VESO Apotek
Godis: Hunder får alltid en godbit å tygge på når de er innom VESO apotek. Foto: Kristin Rosmo

— Det startet med at Veterinær­medisinsk oppdragssenter (VESO), innledet et ­sam­arbeid med Vikatorget apotek i 2006. Jeg arbeidet der den gangen, og lot meg friste av muligheten jeg fikk til å fordype meg i veterinærfarmasi da VESO Apotek skulle etableres. Det er et spesielt apotek, men vi må følge de samme reglene som gjelder for vanlige apotek. Bare at vi har litt andre kunder og varer, forklarer hun.

Omsetningen ved VESO Apotek har økt år for år, og ligger nå på vel 60 millioner kroner. Men driftsmarginen har ikke økt like mye som omsetningen.

VESO Apotek utvendig
Apoteket dyrene har ønsket seg: VESO apotek er i all hovedsak et nettapotek for ­veterinærer og dyreklinikker rundt om i hele landet. Foto: Kristin Rosmo

— Det skyldes i stor grad at markedet er blitt tøffere. Det som tidligere var små, selvstendige dyreklinikker er blitt kjøpt opp, og driftes nå mer som kjedeklinikker. Ikke ulikt det som har skjedd med apotekene, forteller Trinh.

Trygg på oppgaven

Apoteket er tilknyttet Norsk Medisinal­depots apotekkonsept Ditt Apotek, men er helt uten kjedens profilering. VESO ­Apotek kjører sin egen stil, med potespor på ­vinduene og ­selvvalgshyller fulle av sjampo og ­kosttilskudd for dyr. På vinduet rett ved inngangsdøren kan man lese at dette er «apoteket dyrene har ønsket seg». 

— Vi er tre farmasøyter, to apotek­teknikere og en veterinær som har vårt daglige virke her på apoteket. I tillegg har vi et nært samarbeid med VESO, som er grossist for veterinærlegemidler, vaksiner og handelsvarer til fisk og dyr. Vi deler lokaler med dem, og samarbeider nært med de som er ansatt der, sier apoteker Trinh.

Hun mener farmasøyter generelt lærer lite om legemidler til dyr i sin utdanning. Selv lærte hun ingenting om veterinærmedisin da hun utdannet seg til provisorfarmasøyt ved Universitetet i Oslo. 

— Jeg kan huske at jeg syntes det var litt skummelt å ekspedere resepter på lege­midler til dyr da jeg arbeidet ved vanlige apotek tidligere. Men jeg er blitt mye roligere på det nå. Det er ikke så mye annet vi kan gjøre enn å utlevere det veterinæren har forskrevet, påpeker hun. 

En sjelden gang kan det hende at de må beregne styrke, for eksempel på smertestillende, med utgangspunkt i dyrets vekt. Ellers mener Trinh at reseptene fra ­veterinærer er enkle og greie, og forteller at det stort sett går i øyedråper, smerte­stillende og antibiotika.

Populær arbeidsplass

De gangene apoteket har lyst ut stillinger ved VESO Apotek, har de alltid fått søkere med noe erfaring fra veterinærmedisin og som ønsker å lære mer om fagområdet.

— Vi trenger ikke søkere som kan så mye mer enn det, fordi mye av opplæringen ­uansett må skje her ved apoteket, sier Trinh.

Hun viser dessuten til at deres ­hovedkundegruppe – veterinærene – er profesjonelle og vet hva de skal ha. Om de skulle ha behov for en faglig sparringpartner på apoteket, er det bare å kontakte ­veterinæren som er ansatt ved VESO ­Apotek, Stine Jevnehagen Moe. 

Veterinær Stine Jevnehagen Moe, VESO Apotek
Brobygger: Stine Jevnehagen Moe, veterinær og markedsansvarlig for dyrehelse ved VESO Apotek, deltar aktivt i arbeidet med å bygge bro mellom VESO og veterinærene. Foto: Kristin Rosmo

—  Mange veterinærer tar direkte kontakt for å få hjelp til hvilke legemidler som er markedsført til dyr, og å finne alternativer innen humane eller uregistrerte lege­midler. Noen henvendelser gjelder spørsmål om behandlingsregimer. Slike henvendelser videreformidler jeg til leverandører eller institusjoner, opplyser Moe.

Før hun begynte ved VESO Apotek som markedsansvarlig for dyrehelse i fjor høst, jobbet hun ved en smådyrpraksis på Romerike.

— Mye av min jobb er å gi VESO et ­innblikk i hvordan veterinærenes hverdag er, og hvilken service de trenger fra oss. Jeg deltar aktivt i arbeidet med å bygge bro mellom VESO og veterinærene. I tillegg til salg og kundebehandling deltar jeg på ulike messer som for eksempel Fjørfe­dagene, veterinærdager, svinedager, nordisk ­heste­-
kongress osv. Jeg er også ofte medarrangører på kurs, forteller veterinæren.

Moe og kollegene på VESO Apotek har ikke så mye kontakt med ­apotekfarmasøyter, men har ofte kontakt med farmasøyter hos produsentene. 

— VESO Apotek er nok ikke så ­synlig i det farmasøytiske miljøet som i ­veterinær­miljøet. Det er naturlig at det blir slik. Men det er viktig at vanlige apotek og farmasøyter vet at vi finnes, mener ­apoteker Trinh.

(Publisert i NFT nr. 3/2018 side 16-18)