Hos Vitusapotek Svanen i Larvik er ­e-resept for lengst en del av hverdagen, faktisk i så stor grad at de ansatte har litt problemer med å huske hvordan arbeidsdagen var før innføringen.

— Vi var med på piloteringen fra høsten 2010, og har dermed hatt e-resept i over et år, forteller farmasøyt Kari Anne Førsund.

— Systemet er blitt en så integrert del av arbeidsdagen at det er litt vanskelig å huske hvordan det var tidligere, supplerer apotektekniker Ing-Marie Kleppang.

Gøy med noe nytt
De ansatte ved Vitusapotek Svanen i Larvik tar gjerne en utfordring.
— Vi er en gjeng som synes det er artig å være med på noe nytt, så prosjekter har vi deltatt i tidligere – vi liker å være med på nyskapninger. Det er både lærerikt og ­inspirerende, men selvsagt tidkrevende, sier Førsund.

— Det er jo moro å komme med tidlig og kunne bidra til utviklingen, kommenterer Kleppang.

De understreker at ledelsen må være villig til å sette av tid dersom piloterings­arbeidet skal fungere.

— Det har blant annet gått en del tid til å skrive meldinger til NAF-Data om feil som avdekkes eller ønsker om programendringer, noe som er avgjørende for å få ­­systemet til å fungere bra, mener de.
Innføringen av FarmaPro 5 og e-resept ble dermed en spennende utfordring.

— Begge systemene kommer jo, og sier man ja til å være pilot får man god hjelp. Det er selvsagt utfordrende ettersom ­programmene ikke er ferdig utviklet i piloteringsperioden, forklarer Førsund.
Hun forteller om god oppfølging fra Helsedirektoratet.

— Direktoratet har gitt nødvendig informasjon og oppfølging, først på stedet og senere via ukentlige telefonmøter. Legekontorene, apotekkjedene, NAF-Data og de apotekansatte har deltatt i ­prosessen, noe som har gitt god kontakt og bidratt til samarbeid på tvers av kjedene og ­overfor legekontorene, sier Førsund.

— Dersom det har vært usikkerhet rundt e-resepter hos legene har vi forsøkt å hjelpe dem i det praktiske, legger Kleppang til.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 12/2011 side 10–11. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.