— Nå jobber vi med å tydeliggjøre informasjonen. Det er synd at spesialkapittelet «Graviditet og amming» ikke har vært godt nok kjent. Det er skrevet av tre forfattere, hvor to er tilknyttet Legemiddelverket, og baserer seg blant annet på terapianbefalinger, utredningsrapporter og søk i åpen litteratur som JANUS og Relis. Kapitlet har allerede eksistert i sju år, understreker Jansen.

— Siden dette er et spesialkapittel har vi mulighet til å få inn ny informasjon på et tidligere tidspunkt, men da er det viktig at legen også tar i bruk dette hjelpemiddelet, oppfordrer hun.

— Vi jobber nå med å se på hvordan vi kan forbedre brukervennligheten både på nett og i katalogen. Vi ønsker selvfølgelig også å se på om det er mulig å få inn ny informasjon på et tidligere tidspunkt. Det er legemiddelfirmaene som har ansvar for å oppdatere tekstene når endringer i den godkjente preparatomtalen (SPC) foreligger. Ifølge kapittel 13 i Legemiddelforskriften, Reklame for legemidler, er imidlertid legemiddelfirmaene bundet til godkjent SPC, og kan derfor ikke ta med informasjon som går utenfor godkjent SPC. Endringer av SPCen kan ta lang tid, og vi håper at denne tiden kan kortes ned slik at vi enda raskere sitter med oppdatert informasjon i Felleskatalogen, sier Bente Jansen.

(Publisert i NFT nr. 12/2008 side 17.)