RELIS

  • RELIS – regionale legemiddelinformasjonssentre – er etablert for å bidra til rasjonell og riktig legemiddelbruk gjennom produsentuavhengig legemiddelinformasjon til helsepersonell. Faglig forsvarlig og riktig bruk av legemidler er et sentralt tema i norsk legemiddelpolitikk.
  • RELIS begynte virksomheten ved to sentre i 1995, og har siden 2001 vært etablert ved universitetssykehus i samtlige fire helseregioner. Alle sentrene er knyttet til de klinisk farmakologiske fagmiljøene ved universitetssykehusene, som også har arbeidsgiveransvaret for de ansatte. RELIS har et aktivt og bredt samarbeid med helsepersonell i regionene.
  • RELIS-sentrene har en felles hjemmeside (www.relis.no) der legemiddelrelaterte nyheter og problemstillinger publiseres.
  • RELIS finansieres ved tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Tilskuddsforvalter er Statens legemiddelverk. Virksomheten styres gjennom årlige oppdragsbrev. De fire RELIS-sentrene har hver sin leder som utgjør RELIS sin ledergruppe.

Kilde: www.relis.no

— Dette er en styrking av tilbudet til våre brukere, skriver RELIS på sin egne nettsider.

Ifølge de regionale legemiddelinformasjonssentrene har RELIS i flere år hatt et bra samarbeid med liknende sentere for legemiddelinformasjon i Sverige. Dette har gjort at de svenske informasjonssentrene i Umeå og Gøteborg  har hatt tilgang RELIS sin database.

Samarbeidet gir dermed også fordeler for brukerne av RELIS. De får nå nemlig tilgang på svenske spørsmål og svar.

— Dermed vil våre brukere få enda flere kvalitetssikrede legemiddelsvar i tillegg til de drøyt 25 000 svarene fra RELIS, står det på RELIS sine sider.

Ifølge RELIS vil brukerne nå kunne finne informasjon via fire ulike kilder på sin nettside. Det vil være gjennom egenproduserte nettartikler, spørsmål og svar-seksjonen fra både Norge og Sverige og kurs-seksjonen.

RELIS melder at de nå er svært glade for at de nå har muligheten til å dele spørsmål og svar fra svenske legemiddelinformasjonssentre.

— Dette er et viktig ledd i å fortsette det gode samarbeidet med våre kolleger i Sverige, skriver de.