Alliance Boots

  • Etablert i 1849 av John Boot
  • Alliance Unichem og Boots fusjonerte i juni 2006
  • Verdens ledende apotek- og velværekonsept
  • Europas største apotekkjede med 3000 apotek
  • 100 000 ansatte i 15 land
  • Har cirka 10 000 produkter blant sine merkevarer
  • Kjeden eier den norske apotekkjeden Alliance apotek og legemiddelgrossisten Holtung
  • Også multidoseleverandøren Farmaka og Home Care, leverandør av sykepleieartikler, er eid av Alliance Boots

Foto: Ingrid Moen Rotvik, NFT

Tirsdag 29. januar åpnet aller første Boots apotek utenfor Storbritannia – på Lillestrøm. Sju til kommer i løpet av vinteren. Og reaksjonene lar ikke vente på seg.

Nytt konsept

Alliance apotek har de siste ukene gjennomgått en grundig make over, både hva gjelder interiør, produkter og tjenester, og er nå klar til å teste ut et helt nytt apotekkonsept. Både produktspekteret og de farmasifaglige tjenestene øker.

— Betyr det at dere gjør Boots apotek til pilot for nye helsetjenester i apotek også, Marit Andrew?

— Ja, definitivt. Alle Boots apotek i pilotfasen skal for eksempel tilby legemiddelsamtaler. Vi har innredet apoteket med tanke på økt diskresjon både ved vanlige reseptekspederinger og de forhåndsbestilte legemiddelsamtalene, forteller fagdirektør Marit Andrews (bildet) i Alliance apotek.

Pilotapotekene, som skal testes i det norske markedet frem til sommeren, kommer også til å tilby sjekk av legemiddelinteraksjoner, veiledning til diabetikere i bruk av måleapparater og til astmatikere i bruk av inhalasjonsapparater, blodsukkermåling, røykesluttkurs med individuell veiledning og dosepakking til privatkunder.

— Etter fusjonen mellom Alliance Unichem og Boots sommeren 2006 har vi jobbet aktivt med å få være første pilotland for et Boots apotekkonsept utenfor Storbritannia, opplyser en stolt Andrew.

— Hvor stor er likheten mellom Boots' apotekkonsept og anbefalingene fra farmasøytgruppen som har sett på hvilke nye helsetjenester apoteket bør romme?

— Jeg vil si at vi er trygt innenfor intensjonene og grunnkravene i Apotekforeningens prosjekt «Fremtidens helsetjenester i apotek». Her er helsetjenester i apotek definert som et supplerende lavterskel helsetilbud som bygger på apotekenes kjernekompetanse, opplyser Andrew.

I prosjektet «Fremtidens helsetjenester i apotek» har en gruppe farmasøyter brukt vel ett år på å diskutere seg frem til en anbefaling om hva apoteket kan og bør romme av faglige tjenester. Konklusjonen blir offentliggjort i løpet av februar.

— De tjenestene vi har valgt å tilby bygger innholdsmessig i stor grad på det beste av dagens rådgivningstradisjon, som imidlertid i liten grad har vært systematisert, sier hun.

— Gjennom materiell til Boots apotek, som standarder og prosedyrer samt opplæring, setter vi nå klarere rammer. Vi bevisstgjør oss også på grensesnittet mellom den gode reseptekspedisjonen, som er apotekenes aller viktigste oppgave, og tjenester som i prinsippet er uavhengige av denne, sier Andrew.

Kritiske leger

Men Legeforeningens president, Torunn Janbu, liker dårlig at Boots apotek skal begynne med blodsukkermålinger og andre nye helsetjenester.

— Villscreening har ingen effekt på folkehelsen og kan eventuelt gi falsk trygghet for den enkelte. Dersom apotekene nå satser på å utvikle et økt tilbud av helsetjenester vil det være en uheldig utvikling for pasientsikkerheten, tror hun.

— Pasientene må være helt trygge på at de som tilbyr undersøkelse, behandling eller screening av sykdom som kan behandles med medikamenter, gir sine råd eller velger medikament ut fra faglige forhold og at detikke kan mistenkes at man velger det ut fra økonomisk gevinst. I det nye apotekkonseptet skapes det uryddige forhold ved at apotekene, som naturlig nok tjener penger på salg, også tilbyr helsetjenester, sier Janbu.

— Dagens kunder, eller pasienter, er mer aktive og kunnskapssøkende enn før, og har sine egne behov og preferanser. De tjenestene vi tilbyr i Boots apotek er etter vår mening innenfor apotekets kjerneområder og i kjernen av det som bør være – og mange steder er – en samfunnstjenlig samarbeidsarena mellom fastleger og apotek, mener imidlertid Marit Andrew.

Denne fagdisputten mellom farmasøyter og leger er ikke ny. Tjenester som kolesterol- og blodsukkermålinger, inhalasjonssjekk for astmatikere og diabetesoppfølging er noe som hører hjemme hos allmennlegen, ikke på apoteket. Ifølge legene. Det gjorde de helt klart i fjor høst, da Legeforeningen trakk seg fra Apotekforeningens prosjekt om legemiddelsamtaler i apotek på grunn av uenigheter. Også det nevnte prosjektet «Fremtidens helsetjenester i apotek» har blitt behørig kritisert fra legehold.

— I det aktuelle prosjektet er det ikke samsvar mellom de resultatene som beskrives og de konklusjoner som trekkes i rapporten. Dette er noe av årsaken til at Legeforeningen trakk seg fra prosjektet, forklarer Janbu.

— Jeg har stor respekt for farmasøyters spisskompetanse på legemidler. Men de har ikke den utdanning og kompetanse på diagnostikk, undersøkelse og behandling som trengs for å gi mange av de helsetjenestetilbud som har vært debattert, understreker hun.

— Det er helt frivillig om en kunde velger å få en faglig tjeneste i et apotek, presiserer Marit Andrew.

— For apotekpersonell som faller inn under både apoteklov og helsepersonellov er det måten vi gjør en tjeneste på, en forventningsavklaring, som er vesentlig. For eksempel den informasjon som gis i tilknytning til en blodsukkermåling. Dette har vi vært særlig omhyggelige med. Apotek skal selvsagt holde seg langt unna diagnostisering. Der er Torunn Janbu og jeg helt enige, sier Andrew.

— Med våre pilotapotek og nye helsetjenester kommer vi til å gjøre oss erfaringer som alle i apotekbransjen – og også apotekkundene – vil kunne dra nytte av. Vi har tilrettelagt grundig for tjenestene gjennom materiell og opplæring. Den viktigste læringen får vi likevel gjennom å komme i gang, sier hun.

Sminke også

Men nye helsetjenester er ikke alt. Boots apotek kommer til å føre mye mer enn tradisjonelle apotekvarer. I tillegg til sortimentet i Alliance apotek, vil Boots apotek også føre Boots' egne merkevarer, som for eksempel kosmetikkserien Nr7, Botanics, Soltan og Expert. Både No7 og Soltan er de største merkevarene innen henholdsvis hudpleie og sol i Storbritannia.

— Boots apotek vil også tilby et utvidet tilbud innen mor/barn, sikkerhet, reise og menn, forteller Andrew.


Foto: Alliance Boots

I alt har selskapet Alliance Boots om lag 10 000 egne produkter blant sine merkevarer.

— Kommer dere til å ansette egne velværekonsulenter som i Storbritannia (bildet)?

— Nei, foreløpig skal apotekene bruke det personalet de har. For at overgangen skal gå smidig, er det imidlertid viktig å være bevisste på tidsbruken på de enkelte oppgavene. I tillegg blir god planlegging en nøkkel til suksess, sier Andrew.

Naturlig nok er det farmasøytene som skal utføre legemiddelsamtalene, mens enkelte andre tjenester også kan utføres av apotekteknikere eller sykepleiere med nødvendig kompetanse.

— Selvvalget vil, som nå, i hovedsak være betjent av apotekteknikere. Farmasøytene gjennomgår også opplæring på begge områdene, sier fagdirektøren.

Les mer om hva legepresidenten mener om saken her.

Les også PJs intervju med Alex Gourlay, Boots' mann på toppen.