I en stor artikkel forteller New York Times om apotekkunder som har fått feil legemidler på apoteket. I det verste tilfellet fikk en 85 år gammel kvinne som fikk cellegiften methotrexate i stedet for antidepressiva, døde.

— De som var minst overrasket over at slike feil skjer, er farmasøyter som jobber i nasjonens største kjeder, skriver The New York Times

Les også: Farmaceutene er glad for diskusjon rundt salgspress i apotek

En fare for befolkningen

I flere intervjuer med farmasøyter og brev fra farmasøyter til statlige regulatoriske instanser i mange stater beskrives en situasjon hvor apotekene er dårlige bemannet og arbeidssituasjonen er kaotisk. 

Farmasøytene forteller om en travel hverdag hvor de sliter med å komme gjennom alle oppgavene i tillegg til at de skal fylle en rekke urimelige kvoter påkrevd fra kjedene. Mange tar seg ikke tid til å gå på toalett i løpet av langt over ti timers skift, og rekker i alle fall ikke pause. De apotekansatte frykter represalier hvis de varsler. 

— Jeg er en fare for offentligheten når jeg jobber for CVS, skriver en farmasøyt I et anonymt brev til regulatoriske myndighetene i Texas. 

Kravene og kvotene fra kjedene er ikke offentlige, men avisen presenterer det de kaller interne dokumenter fra CVS som beskriver hva som er forventet. Blant annet er en ansatt forventet å overtale 55 prosent av kundene til å gå over fra 30 dagers forsyninger til 90 dagers forsyninger og 75 prosent til å ta kontakt med legen og be om utvidelse av resepten. 

Flere klager

Ifølge leder for Florida Pharmacy Association, Michael Jackson, har klagene om nedskjæringer og bekymringer rundt pasientsikkerheten økt betydelig det siste året.  

I 2006 gjennomførte The Institute of Medicine en undersøkelse som anslo at feil ved utlevering av legemidler skadet minst 1,5 millioner amerikanere årlig. 

I en spørreundersøkelse blant apotekansatte i Missouri sa 60 prosent av rundt 1000 deltakere at de var enig eller veldig enig I at de føler seg presset eller truet til å fylle kvoter som kan komme I konflikt med pasientsikkerheten. 

I tillegg får apotekene kritikk fra leger for å sende forespørsler om reseptpåfyll som pasienten ikke har ønsket og som legene ikke har anbefalt. Ikke minst bekymrer psykiaterne seg for en økning av selvmord blant psykiatriske pasienter som får legemiddelforsyninger for mange måneder om gangen.  

California har innført en lov mot at farmasøyter skal jobbe alene, men den blir ifølge avisen stort sett oversett. 

Benekter press

Med rundt 10 000 apotek er CVS den største apotekkjeden og har en fjerdedel av reseptomsetningen i USA og anses som å være den som stiller strengest krav om å fylle kvoter til sine ansatte. Walgreens har rundt 20 prosent, mens Walmart, Kroger og Rite Aid kommer nedover på listen. 

Apotekkjedene svarer på kritikken ved å påpeke at de tar pasientsikkerheten alvorlig og jobber med å forbedre utlevering, blant annet ved investering i teknologi. De benekter at farmasøytene jobber under ekstremt press og at de vil bli straffet for å varsle. 

Les også: Apotekforeningen tar opp diskusjon om salgskonkurranser