Som første legemiddelprodusent opprettet Eli Lilly i januar 2024 en nettside, LillyDirect, som selger legemidler direkte til kunden. Blant annet skal nettsiden formidle fedmelegemidlet Zepbound som ble godkjent av de amerikanske legemiddelmyndighetene i FDA kort tid før nettsiden ble lansert. 

LES OGSÅ: Aktuelt om GLP-1-analoger til vektreduksjon

Vil gjøre legemidler mer tilgjengelig for de som har råd

Til NBC sier CEO i Eli Lilly, David Ricks, at Eli Lilly er glad for å gjøre det lettere for pasienter å få tilgang på legemidler ved å fjerne behovet for å gå til legen for å få resept og apoteket for å hente dem ut.

— Vi er vant til å kjøpe forbruksvarer direkte fra produsent hele tiden på nettet. Dette er en mulighet som ikke har blitt tilbudt før, sier han på nbcnews.com.

LillyDirect gir kunden tilgang til en lege gjennom en uavhengig digital helsetilbyder som kan skrive ut et utvalg legemidler. LillyDirect tilbyr så hjemlevering direkte til kunden hvis legen skriver ut et av Eli Lillys produkter. Utleveringen skjer gjennom eksterne nettapotek, blant annet har de inngått avtale med Amazon Pharmacy.

Legemidlene vil ifølge NBC som oftest ikke bli dekket av forsikring og Zepbound har en pris på 1000 dollar måneden, så tilgangen er for de som har råd til det. 

LES OGSÅ: Amazon åpner nettapotek

Skeptisk

Nyvinningen er ikke uten kritikere. 

— Det som fyrer opp under skepsisen min, er at innsatsen er så høy, sier Arthur Caplan, som leder enheten for medisinsk etikk ved NYU Langone Medical Center i New York City, til NBC

Han bekymrer seg først og fremst over at selskapet skal selge sine egne produkter, spesielt det ettertraktede fedmelegemidlet. 

— Det er så mye penger i disse injiserbare legemidlene at det i det minste skaper et inntrykk av interessekonflikt. 

Zepbound med virkestoffet tirzepatide selges også under navnet Mounjaro som nylig har fått godkjennelse i EU. 

Mens semaglutide som er virkestoffet i Novo Nordisks populære fedmelegemidler Ozempic og Wegovy, er en GLP-1-analog, er tirzepatide GIP-analog som aktiverer både GLP-1- og GIP-reseptorer. Både GLP-1-reseptorene og GIP-reseptorene blir påvirket av matinntak, og ved å aktivere dem hemmes appetitten. 

LES OGSÅ: Vektreduserende legemidler – i nåtid og fremtid