Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har gjort flere undersøkelser av vaksinen fra AstraZeneca siden det ble oppdaget at noen vaksinerte fikk blodpropp i etterkant. I mars var de fremdeles usikre på om det var en sammenheng.

Nå har EMA konkludert at «uvanlig blodpropp med lavt antall blodplater skal settes på bivirkningslisten som veldig uvanlige bivirkninger ved Vaxzevria (tidligere kjent som COVID-19 Vaccine AstraZeneca)».

I mars ville ikke EMA ta blodpropp inn på bivirkningslisten til vaksinen, noe den norske representanten fra Statens legemiddelverk tok dissens på. 

EMA holdt pressekonferanse onsdag ettermiddag og administrerende direktør Emer Cooke startet med å slå fast at vaksinen er effektiv i å stoppe korona og at i forhold til hvor mange som dør og legges inn på sykehus oppveier fordelene risikoen ved de sjeldne bivirkningene.

De fleste tilfellene av blodpropp er registrert i kvinner under 60 innen to uker etter vaksinering. Undersøkelsene gjennomført av byråets sikkerhetskomiteen, PRAC, har dog ikke funnet spesielle risikofaktorer, og EMA kommer foreløpig ikke med noen videre anbefalinger for bruk. Det vil bli opp til de forskjellige nasjoner å avgjøre hvordan de vil bruke vaksinen basert på smittetrykk, andre tilgjengelige vaksiner og andre faktorer i det enkelte land. 

EMA opplyste at de vil fortsette å følge med på vaksinen, finansierer egne studier og pålegger AstraZeneca å gjennomføre ytterligere studier. 

EMA oppfordrer helsepersonell og vaksinerte til å gjøre seg kjent med symptomene på de sjeldne bivirkningene, slik at de raskt kan oppdages.