Stoffet N-nitrosodimetylamin (NDMA) er funnet under analyse av tabletter med ranitidin i USA, Tyskland og Sveits. Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) har startet gransking for å vurdere helserisikoen ved bruk av slike legemidler.

— EMA vurderer dataene for å avgjøre NDMA utgjør en risiko for pasienter som bruker ranitidin og vil komme med informasjon om saken så fort den er tilgjengelig, skriver EMA på sin nettside

Ranitidin er en såkalt H2-blokker som brukes mot magesår og sure oppstøt. Det selges både på resept og reseptfritt. I 2018 var det 47 000 pasienter som fikk ranitidin på resept. I Norge brukes to legemidler med ranitidin: Ranitidin fra Ratiopharm og Zantac fra GlaxoSmithKline. 

Les også: Behandling av plager ved gastroøsofageal refluks hos gravide og ammende

Stoppet levering til Norge

Legemiddelverket opplyser at pasienter som bruker legemidler med ranitidin kan fortsette behandlingen inntil det kommer mer informasjon om eventuell helserisiko som følge av forurensingen. Samtidig er all levering av legemidler med ranitidin til Norge stanset. 

—Det vil derfor bli legemiddelmangel på ranitidin-holdige legemidler, skriver Legemiddelverket på sin nettside og påpeker at det følger situasjonen nøye og oppdaterer sine råd fortløpende.

Alternativ finnes

Legemiddelverket opplyser at det finnes diverse alternativer til de to ranitidinholdige legemidlene. Protonpumpehemmere som inneholder esomeprazol (Nexium, Emoprazol), pantoprazol (Somac, Pantoprazol), lansoprazol (Lanzo Melt, Lanzoprazol) eller omeprazol (Losec MUPS, Omeprazol) er tilgjengelige.

Reseptfrie pakninger av legemidler som inneholder famotidin, esomeprazol, lansoprazol, omeprazol eller pantoprazol kan brukes. Disse er også omfattet av LUA-ordningen.

Kreftfremkallende  

​WHO har klassifisert NDMA som et stoff som kan være kreftfremkallende basert på dyrestudier. Vi utsettes daglig for stoffet i små mengde, for eksempel når vi spiser røkte matvarer, uten at dette er helseskadelig. Legemiddleverket påpeker at det foreløpig er uklart om forekomsten av NDMA i ranitidintablettene skyldes forurensning av virkestoffet, tablettproduksjon eller eventuelt andre forhold.