I Helsebibliotekets lokaler skorter det ­sjelden eller aldri på entusiasme, og når man i tillegg får anledning til å presentere en nettbasert nyvinning er det brede smil å se om munnen på farmasøyt Åse S. Skjerdal og sykepleier Anne Bergland.
— Det viser seg gang på gang, blant annet via høy strykprosent, at lege­middel­utregning er en vanskelig øvelse, spesielt for studenter og nyutdannede ­sykepleiere, sier Bergland.
— I media er det stadig oppslag om feil som begås, og dette er selvsagt feil man ønsker å unngå og som er unødvendige. Høyt tempo, kombinert med stort ansvar og sterktvirkende stoffer, øker faren for å gjøre feil, supplerer Skjerdal.
En travel arbeidshverdag med mye stress skaper et vanskelig regnemiljø, noe Helsebiblioteket altså har tatt tak i.
— Via appen skal det gis hjelp og støtte i prosessen, noe som forhåpentlig fører til mindre stress og økt trygghet for den som gjør jobben, sier Skjerdal.

Uformell idéutveksling
Hvor kom ideen om appen fra?
— I fjor sommer var det igjen oppslag i pressen som viste til feilmedisinering og antall regnefeil som gjøres. Via uformelle samtaler her i redaksjonen oppsto ideen om en app for legemiddelutregning. Slik er det jo ofte, har du en hammer ser du spiker overalt, og som redaksjon for et elektronisk bibliotek lå tanken om en app i kortene, ­forteller Skjerdal.
Legemiddelverket ble kontaktet, og ville gjerne være med i utviklingsprosessen.
— Dette ga prosjektet ytterligere tyngde, altså at to legemiddelorienterte organisasjoner sto bak arbeidet, legger hun til.

Gratis, til alle
Appen er nå åpent tilgjengelig for ­gratis nedlastning for alle som ønsker det via Google Play eller App Store.
— De som utfører slike utregninger til daglig, og har erfaring, klarer seg fint med vanlig kalkulator. Appen er ment som et verktøy for de som har mer sporadisk omgang med legemiddelutregning, og som nevnt for studenter og nyutdannede, ­forklarer Bergland.
— De som gjør dette ofte sier at det går raskere med kalkulator enn app. Det ­kommer nok blant annet av at vi bevisst har lagt omstendelige trinn i appen for å sikre et riktig resultat, føyer Skjerdal til.
Et ekstra pluss, som er verdt å merke seg, er at appen ikke krever nett-tilgang når den først er lastet ned. Dette gjør den til et svært nyttig verktøy på blant annet sykehus, hvor tilgangen til PCer er dårlig og hvor nett-­tilgangen er av tilsvarende kvalitet.

Dyktige utviklere
Hos Helsebiblioteket er man fulle av ­beundring for arbeidet firmaet Shortcut har gjort innen den elektroniske utviklingen av appen.
— De har gjort en kjempejobb, og lært seg legemiddelregning i prosessen, forteller Bergland.
Firmaet har selv fortalt at de har lagt ekstra energi i dette utviklingsarbeidet, nettopp på grunn av nytten og viktigheten av appen.
— De satte seg rett og slett godt inn i fagområdet, og vi har opplevd stor effekt av det tverrfaglige samarbeidet mens vi har arbeidet, kommenterer Skjerdal.
Fra et helsefaglig ståsted er det arbeidet med infusjon som har krevd mest.
— Dette har tatt det meste av arbeidsinnsatsen vår, ettersom det er et komplisert område med mange prosesser, forteller de to.
De ivrige damene hos Helsebiblioteket understreker også at dette er første ­versjon av appen, det er rom for både videre­utvikling og forbedring.
— Vi har vært igjennom flere runder medbrukertesting, hvor vi har lagt stor vekt på brukervennlighet i tillegg til at appen skal gjøre regnearbeidet korrekt. Den kunne ha vært konstruert enklere, men er basert på at brukeren må ta aktive valg for å bevare sikkerheten. Samtidig må vi understreke at appen er å sammenlikne med en kalkulator, den fritar på ingen måte helsepersonell fra deres faglige ansvar, sier Skjerdal og Bergland.

Der brukerne er
Som en offentlig finansiert institusjon, er midlene til apputviklingen hentet fra Helsebibliotekets budsjett.
— Dette er en del av den elektroniske utviklingen, så appen for legemiddel­- ­­­ut­regning vil nok være den første av flere herfra, spår Skjerdal.
— Det er viktig for oss å være der ­brukerne er, og i dagens virkelighet er det i stor grad på telefonen, legger Bergland til.
Veien fra idé til ferdig app gikk via en fokusgruppe bestående av representanter for potensielle brukere av appen, pasientsikkerhetskampanjen og Legemiddelverket.
— De ble presentert for ideen, og fikk diskutere den fritt uten innblanding fra oss. Fokusgruppen ga et entydig positivt signal om å gå videre, kan Skjerdal berette.
Som sagt, så gjort. Appen fikk en forsiktig lansering i mai, og man vil følge den opp med en egen studie over tid.
— Vi har også presentert den på en stand i Dublin, og merket stor interesse fra våre naboland. De kan selvsagt også bruke den kostnadsfritt, forteller Bergland.
Hos Helsebiblioteket har man store ­forhåpninger til videreutvikling av appen, men først og fremst skal man se på nytten og bruken av den slik den er i dag.
— Vi ser for oss ytterligere støttefunksjoner, sier Åse S. Skjerdal og Anne Bergland, som altså kan røpe at det finnes mer i ­Helsebibliotekets app-pipeline.

(Publisert i NFT nr. 6/2013 side 14–15.)