Om Norsk Legemiddelhåndbok

 • Utgis av en egen forening
 • Trykket hvert tredje år siden 1984
 • Fullfinansiert av staten siden 2005
 • Nettversjon: www.legemiddelhandboka.no
 • Apper for iPhone og Android
 • E-post: post@legemiddelhandboka.no

Norsk legemiddelhåndbok 2013

 • Redaksjonen avsluttet juni 2013
 • 1500 sider
 • Opplag 45 000
 • Cirka 40 000 sendes gratis til leger, farmasøyter, studenter, helseinstitusjoner etc.
 • Mange generelle kapitler nå bare på nett
 • Interaksjonstabellen i G6 fjernet og erstattet av Legemiddelverkets interaksjonssøk
 • Nytt delkapittel T23.3 om væske- og elektrolyttbehandling
 • Kapittel G10 Eldre og legemidler omfatter nå også behandlingsvei­lederne START, STOP og NorGep
 • Er tilgjengelig på apper

— Det begynner å bli mye å dra på, innrømmer redaktør og farmasøyt Trygve Fjeldstad.
Forrige papirutgave hadde en vekt på cirka halvannen kilo, noe som har fått redaksjonen til å ta grep.

— Utgaven som ble lansert 1. septem­ber er slanket til under kiloen, mye for å spare portoutgifter. Men, nå er det også slik at det er nettversjonen som vil være den ­komplette utgaven av legemiddelhånd­boken, sier Fjeldstad.
Med utviklingen fra papir og over i den digitale verden har også ønsket om en app vokst seg sterkt, noe det er blitt tatt hensyn til.

— Vi har gått veien fra papir, til nett og nedlastbar versjon til PDA eller PC, og nå også til app for iPhone og Android. Vår ­målsetting er alltid at legemiddelhåndboken skal bli brukt, understreker Fjeldstad.

Brukerinnflytelse

— Det er allerede flere år siden ønsket om en app ble brakt på banen fra våre brukere. I fjor frisket vi opp nettsidene for å øke tilgjengeligheten og å bedre ­søke­funksjonen. I samme moment ble det utviklet en web-app, men denne krever at man har nettilgang, forklarer redaktøren.
Dermed ble arbeidet med en app for ­telefon startet.
­
— Norsk legemiddelhåndbok må inn i den nye verden, og app er veien – boken er ikke så grei å gå rundt med under armen lenger. Bedside-PC er på vei inn i de nye ­sykehusene, men det er ­fremdeles et stort sprik mellom teori og praksis på dette ­området. Alt tyder på at det vil være ­telefon og nettbrett som er de rådende ­platt­formene i tiden fremover. Vi har ­derfor valgt å satse på de to store aktørene på dette feltet, ­nemlig iPhone og Android. Skulle det komme folkekrav om å få appen på andre operativsystemer, får vi heller vurdere å utvide, sier Fjeldstad.
Firmaet 07 Interaktiv as er total­leverandør til Norsk legemiddelhåndboks eksisterende plattformer, fra papir til nett, og det var derfor naturlig å benytte disse også i app-­utviklingen, ifølge redaktøren.
— Det var et naturlig valg ettersom de kjenner oss og produktet godt fra før. Utviklingsarbeidet har pågått parallelt, både når det gjelder ny nettversjon og app.

Fjeldstad vedgår at ansiktsløftning på nett og apputvikling koster penger.
— Som alle andre får vi en rekke tilbud fra ulike nett- og appsnekkere som sier de kan levere ny løsning til en billig penge. Problemet er at det alltid er en hake ved disse tilbudene, nærmere bestemt at de skal tjene penger på brukerne. Dette harmoni­serer dårlig med at tilgang til Norsk lege­middelhåndbok skal være gratis for ­brukerne. Dermed har det gått noen hundretusener til produktutvikling.
En nylig gjennomført brukerunder­søkelse avslører generasjonskløften mellom ­brukerne av papir og digital løsning.
— Vi er opptatt av at informasjonen tas i bruk, uavhengig av plattform, påpeker Fjeldstad.

Ny måte å tenke på

— Nettsidene er nå blitt vårt hoved­produkt, og det er en annen måte å tenke på som krever litt tilvenning. Ny papir­utgave ­kommer 1. september, og der er det en del inn­holdselementer som er tatt ut sammenliknet med nettutgaven. Den nye appen skal gjenspeile nettversjonen, så langt det er teknisk mulig, og dermed ha totaliteten i seg.
Redaktøren medgir at han er noe spent på hvordan brukerne vil reagere på dette.

— Studenter bruker tradisjonelt boken svært aktivt og synes nok det er greiest å ha alt mellom to permer, men over­gangen burde gå greit. Uansett vil studentene ­fremdeles få boken gratis.
De som velger å kjøpe boken i bokhandel­en genererer inntekter til forlaget, men ikke til Norsk legemiddelhåndbok. I den sammenheng er det viktig for Fjeldstad og hans medarbeidere å understreke at de ­verken er en statlig eller kommersiell virksomhet.

— Mange tror nok vi er statlige, men det stemmer altså ikke. Kort fortalt var det ­Legeforeningen, Apotekforeningen og ­myndighetene som i sin tid inngikk et ­spleiselag for å få realisert legemiddel­håndboken. Naturlig nok mente Legeforeningen og Apotekforeningen at myndig­hetene burde stå for dette, og i Legemiddelmeldingen av 2005 står det at staten fullfinansierer boken, så vi er altså statlig finansiert, påpeker redaktøren som alltid sjekker i statsbudsjettet at dette står nevnt i klartekst.

Håndboken utgis av en forening ­bestående av Legemiddelverket, Helse­direk­toratet, Kunnskapssenteret for helse­­­tjenesten, ­Apotekforeningen og Legef­oreningen.
— Dette er en såkalt ideell organisasjon, og i statuttene går det frem at boken skal være både produsent- og myndighets­uavhengig. Dette sikrer oss faglig ­uavhengighet, noe som gir oss mulighet til å skrive noe annet enn det myndighetene anbefaler dersom våre forfattere mener det er riktig ut fra sin kliniske erfaring. ­Friheten og uavhengigheten er viktig for oss, og ­spiller en sentral rolle med tanke på at Norsk legemiddelhåndbok skal brukes, og være tilgjengelig for alle, sier Trygve Fjeldstad.
Appen finner du nå på både App Store og Google Play.

(Publisert i NFT nr. 9/2013 side 18–19.)