Legemiddellistekampanjen

  • Kampanjen er et samarbeid mellom Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7», Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk, Legeforeningen og Apotekforeningen.
  • Sykehus, fastlegekontor og apotek over hele landet har fått plakat med oppfordring om medisinliste. Apotek får også avrivningsblokker med informasjonsark som kan leveres ut til kunder. Informasjonskampanjen støttes av en rekke informasjonstiltak på nett og i sosiale medier. 

Kilde: Statens legemiddelverk

Gjennom en kampanje som Legemiddelverket  i disse dager gjennomfører i samarbeid med Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7», Helsedirektoratet, Legeforeningen og Apotekforeningen, ønskes det å sette fokus på hvor viktig en slik liste faktisk kan være.

Gjennom kampanjen skal pasienter oppfordres til å be fastlegen sin om en medisinliste. 

Må oppdatere manuelt

Årsaken til kampanjen er at det i dag ikke finnes noe slags felles oversikt over legemidlene en pasient bruker mellom sykehusleger og fastlegen til pasienten. Ulike elektroniske journalsystemer betyr at opplysningene må sendes manuelt og oppdateres i hver av systemene. 

Uten et fast system kan det oppstå alvorlige feil, mener overlege Morten Finckenhagen hos Statens legemiddelverk.

— Vi vet at slike feil kan føre til pasientskader – og i verste fall tap av liv.

En selvfølge

Å huske på navn på flere ulike legemidler kan være vanskelig for noen og hver, og eldre er spesielt utsatt for potensielt alvorlige bivirkninger. Derfor mener Finckenhagen at det er en billig livsforsikring å be fastlegen om en slik liste.

— Å ha med seg medisinlisten bør være like selvfølgelig som å bruke bilbelte!

Ifølge pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen, går så mange som 405 av 1000 personer på faste medisiner. Da kan det lett bli rot og misforståelser, mener hun.

— Jeg håper pasienter selv tar ansvar, men også at fastleger og farmasøyter over hele landet gjør en skikkelig innsats, sier hun.