De lyse fremtidsutsiktene er det ­kunn­skapsminister Kristin Halvorsen (SV) som har sørget for.
— 15. februar 2013 ga kunnskapsministeren Statsbygg i oppdrag å starte tegningen av et nytt Life Sciences-bygg for UiO i Gaustadbekkdalen. Dette er et ønske som UiO, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og de involverte institutter, heriblant FI, har hatt i flere år, forteller Schultz.

Ett farmasøytisk rike
Per i dag er farmasiforelesningene en stykkevis og delt affære ved UiO, det gleder Schultz seg til å kunne bøte på.
— Eksisterende lokaler er for trange til nesten 300 studenter og cirka 120 ansatte på instituttet, hvor man allerede er spredt på fire bygg, kjemi-/fysikkbygget og ZEB-bygningen i tillegg til Farmasibygningen. Forholdene er faktisk så dårlige på ­laboratoriesiden at vi har takket ja til moderne lokaler for forskningsgruppene i 4. etasje, selv om de lokalene vi er tilbudt å disponere ligger i Gydas vei, nede ved Major­stuen, om lag fem til ti minutters gange fra FI, opplyser instituttlederen.
Disse er tenkt som midlertidige lokaler til Life Sciences-bygg står ferdig, og inn­flytting i Gydas vei planlegges å skje til som­meren, ifølge Schultz.
— Etter flyttingen til Gydas vei vil de dårligste laboratoriene i 3. og 4. etasje på ­instituttet bli stengt permanent. Det er ­selvfølgelig ingen ideell løsning for instituttet at man spres ytterligere, og det vil gi de ansatte en utfordring med hensyn til ­samarbeid seksjonene/forskningsgrup­pene imellom, noe som er spesielt viktig for en profesjonsutdanning som er sammensatt av mange fagområder, der det også er påkrevd å gi studentene et samlet bilde av faget, nemlig farmasi, sier han.
Schultz påpeker at nybygg er spesielt viktig for FI.
— Bygningen som huser hoveddelen av instituttet er sterkt nedslitt etter mangel på vedlikehold i mange år. Vel er de verste ting tatt: Nytt inngangsparti, nytt tak sommeren 2012 og to oppussede auditorier vinteren 2012–13. Mye gjenstår fortsatt og det vil kreve meget store investeringer for å få ­lokalene opp til dagens standard i forhold til HMS og arbeidsmiljø, noe som ikke er ­realistisk å få til.

Fra fastlåst til fantastisk
— Prosessen har virket fastlåst, men da statsbudsjettet for 2013 ble lagt frem var det tatt inn en linje om at et slikt bygg skulle komme. Det var imidlertid ikke gitt ­økonomiske midler til oppstart og derfor var usikkerheten fortsatt stor, understreker Schultz.
Med oppstart 15. februar i år er altså ­prosessen i gang. Ifølge Statsbygg skal arbeidet med skisseprosjekt igangsettes i 2013 og ferdigstilles i 2014.
— Gaustadbekkdalen kommer inn som den store våte drømmen, endelig å få samlet hele instituttet i et nytt moderne bygg – for vår del kan det ikke gå fort nok. Vi får også to personer med i byggekomi­teen, opplyser Henrik Schultz.

(Publisert i NFT nr. 4/2013 side 7.)