Seniorrådgiver og farmasøyt Pia Braathen Schønfeldt i Direktoratet for e-helse fortalte hvor man langt man er kommer på veien mot en felles pasientjournal for hele helsetjenesten.


— Dette er et fundamentalt grep som må gjøres nå dersom vi skal møte fremtiden, innledet Schønfeldt da hun skulle opplyse deltakerne på Farmasidagene 2017 om arbeidet mot Én innbygger – én journal.

Store ambisjoner

Helsedirektoratet fikk i 2013 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utrede hvordan målene i stortingsmelding 9 (2012–2013) «Én innbygger – én journal» kunne realiseres. I januar 2016 anbefalte det da nyopprettede Direktoratet for e-helse at man burde jobbe mot én felles nasjonal journalløsning for helse- og omsorgssektoren. 

Schønfeldt innrømte at prosjektet er en ganske stor ambisjon, og at de involverte til tider har lurt på om dette er et mål man bør sikte mot. 

— Vi har i stor grad valgt å fokusere Én innbygger – én journal på helsepersonells tilgang til opplysninger. Ikke for å ignorere pasientene, men hvis vi fikser det grunnleggende problemet, så vil mye annet kunne bygges opp rundt dette, forklarte hun.

Testplattform i Midt-Norge

Parallelt med arbeidet med Én innbygger – én journal har det pågått et stort og viktig arbeid i Helse Midt-Norge.

— Der hadde man funnet ut at det ­trengtes et nytt pasientjournalsystem, og man har jobbet for å få til en mulig felles anskaffelse sammen med kommunal sektor. Dette er ikke noe mange land har drevet med over en lav sko. Det finnes noen eksempler hos våre naboland med tanke på anskaffelse av samme størrelse, men dette skulle gjelde hele kommunehelsetjenesten, fastleger og spesialisthelsetjeneste inn i en anskaffelse. Det er et ganske dristig prosjekt å holde på med, sa seniorrådgiveren. 

Representanten fra direktoratet roste kommunene for å være fremoverlente og positive til prosjektet.

— Nå utarbeides det et såkalt veikart for Én innbygger – én journal, som er en leveranse til departementet. Kan kommunenes behov dekkes gjennom en slik løsning? Og finnes det leverandører som kan levere dette? Vi har hatt store prosesser det siste året, og rundt 40 kommuner og rundt 150 mennesker har deltatt. Vi bygger selvsagt på det grunnlaget helseplattformen er, og tar dette inn i en kommunal setting. 

Stort behov i kommunene

Schønfeldt mener det er et krystallklart behov for nye pasientjournalsystemer i kommunene.

— Det er et selvstendig og stort behov for samhandling internt i kommunene og i den kommunale helse- og omsorgs­sektoren, også uavhengig av samhandling med ­spesialisthelsetjenesten, fortalte hun, og forklarte videre at man nå jobber med et stort antall kommuner.

— Vi jobber nå med både store og små kommuner, i områdene rundt Tromsø, ­Bergen, Stavanger, hele Agder-­regionen med Kristiansand i førersetet, og vi har Bærum kommune med ­tilgrensende ­kommuner, som blant annet Oslo, som gir innspill om hva de har behov for. ­Kommunene er klare på at dette er ­anskaffelser de ikke kan gjøre på egen hånd. Det blir for stort og komplekst sett opp mot verdien av å gjøre dette sammen. 

Kan prosjektet realiseres?

Finnes det så et marked som kan levere ambisjonene i Én innbygger – én journal? Det første stedet vi kan få svar på dette er ifølge Schønfeldt gjennom Helseplattformen. 

— Dette er det som kalles en dialog­basert anskaffelse. Det betyr at det har blitt valgt tre internasjonale leverandører, som er i en forhandlings- og dialogprosess med Helseplattformen frem til kontraktsinngåelse i 2019. Da får vi svaret på om det finnes leverandører som kan levere dette. Det er kjempespennende, og svaret så langt er at ja, dette kan vi få til! 

Det vil altså være tre hovedaktiviteter fremover på området:

1.    Veikart for realisering.

2.    Beslutningsgrunnlag for nasjonal ­løs-­
ning. Det ligger nå an til at det vil være ­øremerket en viss sum penger til å ­utarbeide dette.

3.    Anskaffelse av felles kommunal løsning. Det er en stor beslutning, og det skal ­utarbeides i 2018.

— Direktoratet for e-helse bistår etter beste evne på de spørsmål som kan bli av ­nasjonal karakter, og jeg tror vi kommer til å diskutere mye rundt legemidler og ikke minst terminologi og standarder for tema som er av nasjonal betydning, avsluttet Schønfeldt.  

(Publisert i NFT nr. 2/2018 side 17)