Til daglig arbeider Elvik som råd­givende farmasøyt på Apotek 1s kjedekontor. Etter at apotekkjeden vant anbudskonkurransen om å gjennomføre legemiddelgjennomganger i Oslo ­kommune har hun opplevd faglig stimulerende og utfordrende arbeidsdager.
— For farmasøyter er legemiddelgjen­nomganger kjempespennende, et arbeid vi har drømt om å få utføre. Prosjektet jeg har deltatt i omfatter legemiddelgjennomgang av 1700 pasienter på sykehjem i Oslo ­kommune. Dette foregår i tverrfaglige team, og jeg anser dette som en drømmejobb, slår Elvik fast.

Fasettert
Farmasøyten utdyper gjerne hva som er så fascinerende med denne type arbeid.
— Det er mange ting ved det, som å få ta del i pasientbehandlingen så tett, å jobbe klinisk og bidra til å sikre legemiddelbruk. Dette er faglig utfordrende, man blir godt kjent med sykehjem som institusjon og får mulighet til å dra nytte av kompetansen som finnes der, forklarer Elvik.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 7–8/2012 side 8–9. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.