— Det har gått utrolig bra. Folk ­engasjerte seg veldig, og vi samlet inn rundt 7500 kroner. Intervjuet bidro nok til at det gikk så greit, forteller FUG Tromsø-­leder Yasin Ahmed (25). 

Han refererer til ­kakesalget de arrangerte en uke etter at avisen iTromsø i januar skrev om ­student­foreningens humanitære arbeid.

FUG Tromsø, som er tilknyttet ­Farma­søyter Uten Grenser Norge, jobber ­nemlig ved siden av studiene for å bedre ­medisin­tilgangen til Syria. Sammen med den ­veldedige organisasjonen Rahma IRF, som Ahmed tidligere har vært tilknyttet, vil FUG Tromsø skaffe kvalitetsikret ­råmateriale til farmasøytene i Syria, slik at de kan lage viktige legemidler til befolkningen.

Ifølge Ahmed har flere og flere studenter på Universitetet i Tromsø blitt interessert i arbeidet farmasistudentene gjør på fritiden.

— Flere kom bort under kakesalget og lurte på hva det dreide seg om. Det har jo vært mye snakk i mediene om situasjonen i Syria den siste tiden. I ­starten av mars skal vi ha et nytt ­arrangement, denne gangen et loppemarked, for å samle inn penger til den samme saken.

Hadde kontakter

Det gamle styret i studentforeningen ­jobbet tidligere med Flyktninghjelpen og spesielt flyktninger i libanesiske flyktningleirer. Ønsket var å få til et prosjekt med mer fokus på farmasien. Ahmed sørget for at det gamle styret i FUG Tromsø ble satt i ­kontakt med den Oslo-baserte organisasjonen Rahma IRF, og var med som kontaktperson under det første møtet mellom partene. 

— Under det første møtet med Rahma fortalte de om det syriske prosjektet ­«Medisintillaging i Syria». Jeg var med på alle møtene mellom FUG og Rahma, og fikk et godt innsyn i prosjektet. Dette gjorde ­prosessen mye lettere for meg da jeg ble med i FUG.  

Prosjektet var i planleggingsfasen høsten 2015, og startet opp for fullt i januar i år med Ahmed som leder av det nye styret. Den foreløpige planen er at prosjektet skal vare ut året.

— Så får vi se om vi fortsetter med dette eller finner et nytt prosjekt, forteller FUG Tromsø-lederen.

Samarbeidsorganisasjonen Rahma IRF har ansvaret for å finne ­områdene ­råvarene som kjøpes inn skal sendes til. FUG Tromsø jobber hoved­sakelig med å samle inn ­penger for å gjøre oppgaven mulig.

— Gjennom FUG Norge fikk vi høre om et underorgan av Apotekforeningen, et ­kompetanse- og rådgivingssenter innen apotekproduksjon. Planen videre er å komme i kontakt med dem for å få hjelp til kvalitetssikring av råvarer og grossisten som leverer dette. 

Vil jobbe videre

FUG Tromsø-lederen er inne i sitt siste år før han er ferdig utdannet master i farmasi. Han ser ikke bort ifra at engasjementet han har hatt for humanitært arbeid under ­studitiden, kan bli med videre inn i arbeidslivet.

— Jeg kommer jo fra Oslo, og der har FUG Norge sitt hovedkontor. Så det er ikke umulig å engasjere seg mer i hoved­organet. Det blir vel enten FUG Norge eller andre ­organisasjoner som jobber med humanitære prosjekter. Om det da er Syria eller andre områder har ikke så mye å si, så lenge jeg får jobbet med veldedighetsarbeid, avslutter Ahmed. 

(Publisert i NFT nr 3/2016 side 16)