Mathiesen er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Oslo (UiO) 1992, gikk umiddelbart videre med ­doktorgrad og disputerte i 1996 mens hun samtidig arbeidet i apotek.

— Fra 1998 har jeg arbeidet i Lege­middel­verket, og da stort sett med utredning av klinisk dokumentasjon ved­rørende markedsføringstillatelser, forteller hun.

Det nye året byr på et helt nytt beite for farmasøyten, noe hun ser frem til.

— Jeg føler at jeg kommer fra en annen verden enn hva sykehusapotekene er. På mange måter blir dette en reise tilbake til farmasien og det virkelige liv med pasienter i behandling. Det er nesten så man får litt gåsehud ved tanken.

— Hvilke forventninger har du selv?

— Først og fremst at jeg kommer til å lære mye. Som nevnt kommer jeg fra en noe annen bakgrunn, så jeg forventer at det blir mye nytt og spennende å bryne seg på. Jeg har jobbet med mange ulike ­yrkesgrupper med naturvitenskaplig ­bak­grunn og vet av erfaring at farmasøyter har en god utdanning i bunnen med tanke på forskning.

Mathiesen ser for seg en spennende tid i ny stilling.

— Jeg har inntrykk av at mange har ­forventninger til en forsknings- og ut­viklingssjef (FoU), noe som sier meg at det er mange som er motiverte til å forske i organisasjonen. Med motivasjon, nysgjer­righet og kompetanse har vi et veldig godt utgangspunkt for å få til mye spennende.

— Hvilke tanker har du gjort deg om ­forskningen som gjøres innen Sykehus­apotekene HF i dag?

— Det er utarbeidet en strategi for noen år tilbake som jeg har satt meg inn i. Klinisk farmasi, med riktig legemiddelbruk, ­galenisk farmasi, hvor det er tilknyttet en egen forskerstilling ved Rikshospitalet, og teknologi er de tre satsingsområdene ­planen trekker frem, områder jeg ønsker å bygge videre på. I tillegg vet jeg det er flere som holder på med mastergrader i klinisk farmasi innen sykehusapotekene.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 12/2011 side 6–7. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.