NOPSA

I Norge heter den nasjonale foren­ingen for farmasistudenter NoPSA (Norwegian Pharmaceutical Students’ Association). Aktiviteten rundt NoPSA og EPSA har vært liten i Norge det siste tiåret, men dette har begynt å forandre seg de siste par årene. Høsten 2008 ble det dannet et aktivt NoPSA-styre med representanter fra de tre fakultetene for farmasi i Norge. Etter kongressen i Reims i april i år, er Norge representert i styret i EPSA for første gang på ti år gjennom Anette Aaland Krokaas’ verv som Vice President of Communication.

For mer informasjon om NoPSA, se: www.placeboweb.org/nopsa

EPSA

The European Pharmaceutical Stu­dents’ Association (EPSA) er en frivillig student­organisasjon, som ble dannet i 1978 som en underforening av IPSF (International Pharmaceutical Stu­dents’ Association). Organisasjonen het da ESC (European Sub-Com­mittee) og bestod av farmasi­studenter fra forskjellige land i European Community. I 1982 frigjorde organi­sasjonen seg totalt fra IPSF, og har siden det vokst seg større med årene og også byttet navn. I dag represen­terer EPSA rundt 120 000 farma­si­studenter gjennom de nasjonale foreningene i de rundt 30 ­medlems­landene i Europa.

Hensikten til EPSA, slik den ble formulert i 1998, er som følger: «EPSA skal eksistere for å utvikle interessene og meningene til europeiske farmasistudenter, og for å oppmuntre til ­kontakt og samarbeid mellom dem.» Pro­sjektene EPSA ­jobber med har som mål å fremme dette på en best mulig måte, og ­prosjektene fokuserer også på at nytten av dette skal kunne nå ut til flest mulig farmasistudenter.

For mer informasjon om EPSA, se: www.epsa-online.org

Tekst: Anette Aaland Krokaas
Farmasistudent ved Universitetet i Oslo, kull 2011

Chania, et av verdens mest utsatte steder for UV-stråling,
var ­perfekt arrangementssted for temaet sol og solskader.
Foto: Anette Aaland Krokaas

Sommeruniversitetet til EPSA ble opprettet for å tilby farmasi­studenter en mulighet til å tilegne seg kunnskap om et spesifikt farmasirelatert emne i en avslappet atmosfære. Sommeruniversitetet er med andre ord en perfekt kombinasjon mellom læring og sommerferie, der andelen utdanning og fritid er fin­balansert. Uken inneholder et veldig sosialt og variert program, med seminarer og foredrag om interessante temaer relatert til ­farma­søytisk omsorg. Disse temaene blir til­nærmet av eksperter på området, noe som gir studentene en unik mulighet for å lære mer om farmasi. Etter en morgen og ­formiddag med foredrag, ­følger en ettermiddag med dynamiske sosiale aktiviteter og ­seminarer.

Anette Aaland Krokaas på foredrag. Foto: Bojan Davinic

Sol og solskader
Temaet for årets sommeruniversitet inkluderte sol, solbeskyttelse og hudskader og melanom forårsaket av sol. Chania, et av verdens mest utsatte steder for UV-stråling, var perfekt beliggenhet for temaet. I løpet av de siste tiårene har både leger og farmasøyter i større grad blitt ­oppmerksomme på økningen av hudkreft over hele verden, og det legges vekt på at man må bli flinkere til å beskytte seg mot UV-stråling. Skadene fra UV-stråling inkluderer tidlig aldring av huden, som rynker og pigmentflekker, hudkreft og øyeskader. Noen sykdommer forverres ved ekspo­nering med UV-stråling, og noen lege­midler (som noen typer antibiotika, diure­tika og retinoider) gjør huden mer sensitiv for solskader. Det er viktig med økt opplæring og opplysning for å forhindre økningen i sykdommer relatert til sol, og da spesielt melanom som kan være en aggressiv og dødelig sykdom.

I løpet av uken ble det holdt mange ­interes­sante foredrag av dyktige foredragsholdere, og disse samt ­personer fra EPSA-­teamet holdt seminarer om emner innenfor temaet. Foredrags­holderne var fra et stort utvalg av forskjel­lige områder innen ­farmasi og medisin, eksempelvis dermatologiavdelingen ved ­sykehusuniversitetet i Kreta, Universitetet i Patras, avdeling for patologi ved hoved­sykehuset i Athen og APIVITA (et gresk firma startet av en farmasøyt, som produserer blant annet solkremer).

Det ble også gitt spesielle opplæringsseminarer om europeiske institusjoner, arbeid i farmasøytiske laboratorier og lovregulering og legemiddelovervåkning.

På hvert EPSA-arrangement settes det av en kveld med tema «Europeisk aften», hvor deltakerne presenterer mat, drikke og kultur fra eget land. Her er representanter fra tidligere jugoslaviske land.

Sosiale EPSA
En av de viktigstegrunnene til å delta på arrangementer i regi av EPSA er at man møter farmasistudenter fra alle deler av Europa, som både er helt anner­ledes, men også lik deg selv. Den åpenbare forklaringen på dette er at vi alle er ­farmasistudenter! Det er ­kjempespennende å kunne diskutere forskjeller i utdanningsforløp, hva som vektlegges i utdanningen, hvordan praksisen utføres i forskjellige land, og om måten ens eget land utfører det på egentlig er den beste. EPSA engasjerer seg også i Bologna­prosjektet gjennom Pharmine, og dette er noe mange studenter i EPSA er veldig opptatt av. Dette er et viktig prosjekt for å få til den euro­peiske «frie flyten», også av farmasistudenter i løpet av studie­­forløpet.

Den første dagen var det en åpnings­seremoni med oppvisning av tradisjonell gresk folkedans og -musikk, med taler og introduksjon av den greske arrangementskomiteen. Dette var en fin start på en ­velorganisert og spennende uke.

I tillegg til de interessante forelesningene og seminarene fikk vi tid til å nyte solen, og vi fikk alltid streng oppfordring fra foredragsholderne om å bruke høy nok solfaktor før vi avsluttet timene. Det ble også arrangert fotballturnering og volleyballkonkurranse.

På hvert EPSA-arrangement settes det av en kveld med temaet «Europeisk aften». Her får deltakerne mulighet til å oppleve de andre landenes kulturer gjennom å smake på typisk mat og drikke, høre nasjonal musikk og se tradisjonelle folkedrakter. En slager fra Norge er akevitt og brunost, noe som falt helt i smak hos noen, mens andre ikke skjønte hva vi i Norge driver med når vi lager mat og ­drikke. I løpet av uken ble det arrangert «Gresk aften» med gresk mytologi som tema, strandfest og vi fikk også en kveld på det flotteste utestedet i Hellas.

Arrangementet var lagt til et fantastisk flott spahotell som ligger rett ved havet, og kaffepausene ble brukt til å beundre ­utsikten og prate med nye og gamle bekjentskaper. Når man deltar på EPSA-arrangementer er det umulig å unngå å bli kjent med nye ­men­nesker. På mange av disse arrangementene ­oppstår det vennskap som varer livet ut.

Sommeruniversitetet var virkelig en lærerik og spennende uke, som bidro til ny motivasjon både til vervet i EPSA og til apotekpraksisen!

(Publisert i NFT nr. 9/2009 side 14–15.)