De skriver at pasientene så langt som mulig må behandles med godt dokumenterte legemidler med kjent virkning og sikkerhetsprofil. De skriver at industriens innovasjonstørke og ensidige påvirkning av forskrivere bidrar til uforholdsmessig dyre legemidler med dårlig kvalitet. Derfor mener de en bør justere forskrivningspraksis og blåreseptordningen i en mer skeptisk og avventene retning.