eResept-rapport rundt hjørnet

Norsk senter for elektronisk pasient­journal (NSEP) har utført en studie av e-resept og foreslått tiltak for å sikre at implementeringen i Norge blir en suksess. De har sett på eksisterende ­statistikkregister, gjort ­omfattende kartlegginger selv og vurdert inter­nasjonal litteratur på området.

Rapporten inkluderer blant annet en analyse av ­potensielle effekter av elektronisk resept. Helse­direktoratet, som har bestilt­ ­studien, skal etter planen ­offentliggjøre den i løpet av ­september.

Slik fungerer elektronisk resept i Norge:

  • Legen registrerer resepten i sitt elektroniske journalsystem
  • En kryptert, signert melding ­ sendes så til Reseptformidleren, vår nasjonale reseptdatabase
  • Apoteket har nå tilgang på ­resepten
  • På apoteket kan kunden hente legemiddelet ved å a) oppgi fødselsnummeret sitt og vise ­gyldig legitimasjon eller b) bruke et personlig referansenummer og slik sikre anonymisering
  • Etter ekspedering sender apoteket en melding til Resept­formidleren om hva som er ut­levert, en ­melding ­forskrivende lege får fra data­basen
  • Resepten blir liggende i Resept­formidleren til den er ­ferdig ­ekspedert
  • Ferdig ekspederte resepter blir slettet fra Reseptformidleren etter én måned og ingen historikk bevart
  • Historikk blir derimot bevart ved det enkelte apotek
  • Målet er at 50 prosent av alle resepter skal være elektroniske i 2010, 80 prosent ved utgangen av 2011
  • Papirresepten vil leve side om side med den nye – blant annet som en reserveløsning dersom det tekniske systemet bryter ned

I mai lanserte Helse- og omsorgsdepartementet det norske eReseptprogrammet med brask og bram i Stor-Elvdal ­kommune. Etter tre måneder råder det rene kaos, der datakrasj og feilfor­skrivninger har blitt hverdagskost. Risikoen for svikt i pasientbehandlingen har økt fare­truende mye, ifølge legene. For ­øyeblikket skrives det derfor ikke ut ­elektroniske resepter på Koppang.

— Feilmulighetene er mangedoblet. Politisk iver gjorde at piloten ble satt i gang prematurt. Ennå har ikke programvare­utviklerne klart å rette feilene i det nye EPJ-systemet vårt, forteller Tone Hagen, kommunelege 1 i Stor-Elvdal, som har sørget for å få åpnet tilsynssak i Hedmark fylke.

— Farlig PR-jippo
— Helsepolitikerne og -byråkratene trengte en ny rekvirentløsning fra Profdoc for å få startet testingen av eResept til planlagt tid. Resultatet ble et halvveis ferdigskrudd program som har medført en lang rekke alvorlige problemer, forteller hun og nevner i fleng:

— Løsningen medfører utrolig mange feilregistreringer, for eksempel av dose, antall resepter, dato og refusjonspunkt. Informasjon vi legger inn forsvinner. Resepter som skal sendes eller hentes av hjemmesykepleien, det vil i vårt tilfelle si to tredeler av reseptene, må ekspederes på faks. Vi kan ikke hente ut én eneste ­gammel resept, alt må gjøres på nytt: Dersom vi prøver å kopiere en resept ­pasienten fikk for noen uker siden, ­kommer den nye resepten bare frem som en tallkode når apoteket henter resepten fra Reseptformidleren!

— Vi kunne ikke skrive ut sykmeldinger før etter én måned. Etter tolv uker var det fortsatt ikke mulig å ta ut dagsoppgjøret, noe som frustrerer kommunekassen en smule. I tillegg er programmet fryktelig tregt, forteller Hagen.

— Det nye systemet er så tungvint og arbeidskrevende at vi allerede har fått ­halvert kapasiteten vår. Elektronisk resept skulle øke pasientsikkerheten, men ­foreløpig settes pasientene heller i fare, mener hun.

— Vi har unngått de store katastrofene i pasientoppfølgingen hittil, men altfor mye er uoversiktlig og det føles ikke bra. Av og til opplever vi at det eneste vi kan gjøre for pasientene, er å krysse fingrene for at de ikke skal bli skadelidende, sier Hagen.

— «Sikkert og lettvint»? Dette er en vits, en PR-jippo. Jeg tviler på at det finnes én eneste privatpraktiserende lege i Norge som vil innføre dette systemet, spår Tone Hagen.

— De ville jo gått konkurs tvert.

— Og jeg tror ikke Elverum og Hamar kommer til å starte eReseptpiloter som ­planlagt i høst. Mange av de feilene vi ­rapporterte i begynnelsen av pilotfasen er ennå ikke rettet opp, ifølge kommune­legen, som ser for seg at nasjonal ­implement­ering av elektronisk resept ­ligger langt frem i tid.

— Uakseptabelt
Allerede etter én uke med eResept ­skjønte legene at «eksperimentet», som de kaller det, ikke ville fungere. De sa fra både til Helsedirektoratet, som har ansvar for eReseptprogrammet, til Profdoc, som leverer den nye programvaren og til Fylkeslegen i Hedmark, som har til­synsansvaret. Fylkeslegen har åpnet ­tilsynssak og bedt kommunen om en redegjørelse. Ellers er lite gjort for å rette på problemene.

— Hva venter Helsedirektoratet på?

— Vi har ikke fått beskjed om omfanget av vanskene på Koppang. At ett element i eResept-kjeden, i dette tilfelletrekvirentløsningen, oppfattes så til de grader dysfunksjonelt, er uakseptabelt, sier Tor Ottersen, fungerende avdelingsdirektør og seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

— Legenes nye programvareversjon inneholder mye nytt, ikke bare muligheten til å sende resepter elektronisk via eReseptprogrammet. Vi har hatt en rekke møter både med legekontoret og Profdoc og trodde de tekniske problemene var løst. Det er de åpenbart ikke, og det bekymrer meg. Jeg visste heller ikke at det var åpnet tilsynssak, sier Ottersen, som lover at direktoratet skal undersøke saken grundig.

Etter at NFT tok opp saken har Helsedirektoratet hatt flere møter med Stor-Elvdal kommune.

— Får utfordringene konsekvenser for den videre piloteringen?

— Nei, vi starter opp i Elverum i ­september som planlagt - forutsatt at rekvirentfunksjonaliteten er på plass.

— Pilotering er krevende
Det lover Øyvind Ødegård, administrerende direktør i Profdoc, at den skal være:
— Teknisk sett står funksjonaliteten støtt, nå som da vi startet. Bruker­grense­snittet er ennå ikke optimalisert, men det vil være mye mer gjennomarbeidet i ­september enn da vi startet på Koppang i mai, sier han.

— Leverte dere i utgangspunktet en ­løsning som ikke fungerte?

— Nei, vi leverte som sagt en rekvirentløsning som fungerte, men det finnes alltid rom for forbedringer. Dette er en pilot og pilotering tar tid. Hensikten er å teste ut nye løsninger, oppdage feil og dernest luke dem ut. Dette er vi godt i gang med på Koppang – men vi er ennå ikke i mål, understreker Ødegård.­

Han gir legekontoret stor honnør for ­tålmodigheten og samarbeidsviljen de har vist i den krevende situasjonen det er å være pilot.
— I etterpåklokskapens lys ser vi at ikke alle brukerne har vært tilstrekkelig inne­forstått med hva det vil si å være en pilot. Det er både tid- og ressurskrevende. Og for legekontoret på Koppang handler ­overgangen om mer enn eResept. Den nye blåreseptordningen er med i pilotløsningen, og ikke minst prøver legene nå ut en helt ny rekvirentløsning, altså et nytt journalsystem.

— Jeg skjønner at legene opplever det som tungvint, men systemet er sikkert og krever bare noe ekstra tid i en oppstarts­periode, hevder Ødegård.

(Publisert i NFT nr. 7–8/2008 side 10–11.)