I 1999 ble Etikkrådet for farmasøyter i Norge etablert. Sammen med yrkesutviklingen møter etikken stadig nye problemstillinger. Fordi den yrkesfaglige utviklingen skjer fortere og fortere og er i stadig ­endring, trengs det mer enn noen gang at alle farmasøyter er etisk bevisste og reflekterte yrkesutøvere. Dette er også Etikkrådets visjon. Rådet er det faste organ som hjelper i spørsmål som angår farmasøytisk yrkesetikk. Dette gjelder både i enkeltsaker og spørsmål av mer generell karakter. Etikkrådet jobber for at alle farmasøyter skal være etisk bevisste i sin profesjonelle yrkesutøvelse. 

Les også: Etikkrådets nye ledere ønsker flere samtaler om etikk

I Etikkrådets spalte i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift kommer vi i første omgang til å ta for oss hvert av de fem etiske prinsippene som alle yrkes­aktive farmasøyter er forpliktet på:

 • Fremme av helse
 • Respekt for individet
 • Faglig integritet
 • Tillit
 • Kollegialitet

Sammen med de rettslige normene regulerer de etiske prinsippene ­farmasøytisk virksomhet. Lovverket inneholder samfunnets krav til den farmasøytiske profesjon. De etiske normene utgjør profesjonens krav til seg selv. Farmasøytisk yrkesetikk og juss er to forskjellige ting som til en viss grad utfyller hverandre. 

 

Presentasjon av Etikkrådet:

 • Mona Tootoonchi, Farmaceutene (vara fra 2018), leder av Etikkrådet, fra 2020.
 • Hilde Frøyland, Farmaceutene (fra 2012), faglig leder av Etikkrådet, fra 2020.
 • Jan Egil Røe, Norske Sykehusfarmasøyters Forening, fra 2010.
 • Vara: Anne Elise Monclair, fra 2016.
 • Hege Willoch, Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS), fra 2017.
 • Vara: Håvard Selby Ebbestad, fra 2016.
 • Camilla Wibetoe, Forening av industriansatte farmasøyter i Norge, fra 2018. Vara: Therese Bohne, fra 2018, medlem i 2015–2018.
 • Xuan Nguyen, representant for primærapotek, utnevnt av Farmaceutene, 2016. Vara: Aleksandra Gryczynska, fra 2020.
 • Marit Waaseth, Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen farmasi ­(tidligere Profesjonsrådet), fra 2017. Vara: Janne E. Mjelle, fra 2017.
 • Marta Regine Skår, observatør fra Norwegian Pharmaceutical ­Students’ Association, fra 2020. Vara: Åpen vara, fra 2020.
 • Hege Helm, daglig leder i NFS, fungerer som rådets sekretær.
   

Vi ønsker alle velkommen til å ta ­kontakt med oss og stille spørsmål eller dele tanker med oss om ­forskjellige etiske temaer. Send gjerne inn caser med etiske dilemmaer til post@nfs.no.

Følg oss på Facebook og les mer om oss på nettsiden www.nfs.no/etikk.