Ved årsskiftet tok Hilde Frøyland og Mona Tootoonchi over lederansvaret i Etikkrådet for farmasøyter i Norge etter Jan Egil Røe, som har sittet som leder i flere år. Tootoonchi tar rollen som administrativ leder, mens Frøyland er faglig leder.

— Vi har ulik kompetanse og synes det er lettere å si ja til denne type ulønnet lederverv på fritiden når vi kan dra lasset sammen. Det at vi har ulik ­kompetanse gir dessuten rådet større grad av spesialisering, ­forklarer de.

Røe fortsetter i rådet, og utover at de nye lederne oppfordrer varamedlemmenetil å delta på møtene, vil det ikke skje noen andre endringer i rådet.

Les også: Etikkrådet ønsker mer diskusjon om etikk

Tydelige etiske utfordringer

— Hva blir planene deres for Etikkrådet fremover?

— Planen er å avholde en fagkveld i oktober, sammen med Norges Farmaceutiske Forening ­(Farmaceutene) og muligens Kreftforeningen. Her
håper vi på stor oppslutning fra farmasøyter. Etiske utfordringer blir mer tydelige i bransjen, og vi håper på mer samarbeid med Farmaceutene og ­Apotek­foreningen fremover, sier de nye lederne som legger til at de har saker liggende som de skal svare på og at de som alltid blir å møte på Farmasidagene.

Nok av etiske dilemmaer

Etikkrådet ser at det er nok av etiske spørsmål å ta tak i. På makroplan er spørsmål knyttet til bioteknologi viktige, slik som gentesting, genredigering, screening og liknende.

— Det virkelig store spørsmålet handler om ­forbedring av mennesket og hvilke grenseoppganger som finnes på dette området, mener de.

Når det gjelder vaksinering og legemiddelmangel, ser de også etiske dilemmaer farmasøyter, både på globalt, nasjonalt og lokalt plan, må forholde seg til.

— Her er det typisk spørsmål som «hvem skal få, og hvem skal ikke få behandling?» som utfordrer oss.

Børs og katedral

Ikke minst har dilemmaet mellom børs og ­katedral blomstret opp igjen i høst med diskusjon om bonus til ansatte, mersalg og salg av produkter uten ­dokumentert effekt.

— Dette er tema som utfordrer og reiser ulike etiske spørsmål. I tillegg opplever farmasøyter, nærmest daglig, dilemmaer knyttet til ­taushetsplikt, informasjonsplikt om for eksempel bivirkninger, ulike dilemmaer knyttet til overmedisinering og ­forskrivningspraksis, for å nevne noe, sier de og føyer til at mange farmasøyter driver med forskning hvor det heller ikke er mangel på etiske dilemmaer, og her står forskningsetikken i fokus.

Les også: Apotekforeningen tar opp diskusjon om salgskonkurranser

Etisk engasjerte ledere

— Hvorfor har dere tatt på dere vervene? Hvorfor er etikk viktig for dere?

Hilde Frøyland besvarer spørsmålet slik:
— Jeg har tatt på meg vervet fordi jeg er over gjennomsnittet interessert i etikk og etiske spørsmål. Jeg brenner for samtalen rundt etiske dilemmaer og håper å kunne bidra inn i disse på en konstruktiv måte. Etikk handler om hvordan vi mennesker omgås hverandre og hvordan vi «bør» handle. Det dreier seg om å reflektere over handlingene våre. Samtalen om hvordan vi «bør» omgås hverandre, som farmasøyter, ­helse­personell, ­fagpersoner, ­forskere, studenter, pasienter, ­kunder, politikere, ja, alle sammen, er en svært viktig samtale som jeg veldig gjerne ønsker å delta i. Vi er farmasøyter som deler en profesjon, og vi er ­mennesker som deler en klode. Som ­farmasøyter kan vi stille ­spørsmål som «Hvordan bør vi sammen handle og reflektere over ­handlingene våre for å fremme de etiske prinsippene for farmasøyter, nemlig; fremme av helse, respekt for individet, faglig integritet, tillit og ­kollegialitet?». Dette er spørsmål jeg er svært ­opptatt av og som jeg ­veldig gjerne ønsker å ­utforske sammen med resten av farmasøytprofesjonen. Etikk er utfordrende for ­tanken, men også svært tankestimulerende. Ta for eksempel spørsmålet om faglig integritet. Hva vil det si å ha faglig integritet? Hvordan forstår ­farmasøytprofesjonen begrepet «faglig integritet», og hvordan kan ­farmasøyter i praksis vise sin ­faglige integritet? Dette er ­spørsmål vi som profesjon bør drøfte kontinuerlig. Svaret er ikke gitt en gang for alle og det er slettes ikke gitt med to streker under.

Mona Tootoonchi sier følgende:
— Etikk i faget er viktig for meg. Jeg engasjeres av etiske diskusjoner, og jeg håper det blir mer fokus på etikk i bransjen. Farmasøytenes rolle blir mer tydeliggjort blant befolkningen, noe som gjør oss mer synlige i media. Som helsepersonell har vi et ansvar, og det er viktig at vi reflekterer rundt våre handlinger i arbeidet vi gjør. Generelt ønsker jeg mer snakk om etikk. Etikk kan være et vanskelig tema både faglig og personlig. Derfor er samtaler om etikk viktig for å skape mer åpenhet om tematikken.

(Publisert i NFT nr. 3/2020 side 40-41)