Departementet viser til at ­privatpersoners import av legemidler er sterkt økende. Handelen, som foregår via internett, ­forsyner Postens godssenter med flere tusen småforsendelser daglig. WHO anslår at ved kjøp av legemidler på internett fra ikke-­godkjente selgere vil mer enn femti prosent av legemidlene mangle god­kjenning, være ­forfalskede eller være av dårlig kvalitet.

— Solid arbeid
Til nå har Tollvesenet manglet hjemmel for beslagleggelse og destruksjon av disse lege­midlene, noe som har ført til at de er blitt sendt tilbake til avsender – som igjen kan forsøke å få dem inn på et marked.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 10/2012 side 12. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.