Legemiddelindustriforeningen (LMI) har i en årrekke etterlyst konkurransedyktige rammebetingelser. Nå ser det ut til at næringsministeren er på glid, men bransjeforeningen mener det skal langt mer til for å sikre tilstedeværelse av denne forskningsbaserte og innovative industrien på norsk jord i fremtiden.

— Hele legemiddelpolitikken er moden for en gjennomgang. Industriens rammebetingelser har utviklet seg i negativ retning de seneste årene, noe som til sjuende og sist vil gå ut over pasientene, slår Bekkemellem fast.

Verktøykasse
Direktøren beskriver medlemsbedriftenes virksomhet ved å vise til det velkjente Kinder-egget.

— Legemiddelindustrien byr på en tre i én-løsning. Den bidrar til å redde liv og forebygge sykdom, sparer samfunnet for store kostnader ved å ta utfordringene tidlig og i tillegg bidrar den til mulighet for vekst og verdiskaping. Kort fortalt er legemiddelindustrien verktøykassen i mange politiske visjoner og reformer, mener Bekkemellem.

Hvorvidt myndighetene vet å verdsette og legge til rette for bransjen er hun mer tvilende til.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 10/2011 side 12–13. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.