Tekst: Jørgen Huse, seksjonssjef, Statens legemiddelverk og norsk representant i Committee of experts on quality and safety standards in pharmaceutical practices and pharmaceutical care (CD-P-PH/PC) innen EDQM

Resolusjonen er utarbeidet av det europeiske legemiddeldirektoratet, EDQM, og gjelder de landene som er del av samarbeidet om europeisk farmakopé. Slike resolusjoner er ikke bindende, og medlemsland er følgelig ikke forpliktet til å følge dem. Ordlyden er oftest should (bør), men skal oppfattes som en sterk henstilling.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 7–8/2011 side 6. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.