I en felles uttalelse uttrykker EPhEU (European Association of Employed Community Pharmacists in Europe) solidaritet med det ukrainske folket. 

Det vi ser skje i Ukraina er forbausende. Vi har kommet inn i et ekstremt farlig periode I verdenshistorien. Vi fordømmer bruddet på Ukrainias selvstendighet.

Krig og okkupasjon bringer lidelse til alle mennesker, deres familier og deres samfunn. Vi tror at verdens befolkning i det 21. århundre ønsker varig sikkerhet, demokrati og respekt for menneskerettigheter. Det er det eneste som vil skape langvarig fred og fremgang. 

Som farmasøytorganisasjoner fra hele det europeiske kontinentet vil vi uttrykke vår støtte til alle apotek og annet helsepersonell som vil måtte møte nye utfordringer. 

Vi applauderer myndigheter fra landene som har støttet FNs oppfordring om å åpne sine grenser etter hvert som de humanitære konsekvensene øker og vi ber alle myndigheter i verden om å gjøre det samme. 

Vi står klar til å gi støtte på alle passende måter vi kan.

Uttalelsen er signert styret i EPhEU som blant annet består av generalsekretær i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), Greta Torbergsen.

EPhEU består utenom Farmaceutene av farmasøytorganisasjoner fra Tyskland, Polen, Frankrike, Kroatia, England, Østerrike og Luxemburg i tillegg til å være tilknyttet organisasjoner i flere europeiske land.