I apotek jobber det over 7 000 apotekteknikere, reseptarfarmasøyter og provisorfarmasøyter som er autorisert helsepersonell og har daglig kontakt med pasienter, både potensielle smittebærere av korona og pasienter i risikogruppen. Kodene kommunene får fra FHI for å få oversikt over helsepersonell inkluderer ikke apotek, og i mange kommuner blir derfor ikke helsepersonell i apotek prioritert for tredje dose.

— Det utsetter både pasienter og personalet i apotek for unødvendig risiko, leder i Farmasiforbundet i Parat Bodil Røkke til Parat24.

— I arbeidet har alle ansatte daglig kontakt med kunder. Dette er kunder, som kan ha korona uten å være klar over det, og kunder med nedsatt immunforsvar, eldre og andre som er utsatt dersom de får korona, legger hun til. 

FHI vil ikke

Leder i Norges Farmaceutiske Forening, Urd Andestad, forklarer Parat24 hvorfor apotekansatte havner utenfor:

— FHI lager et «forslag» til koder kommunene kan bruke for å lage en oversikt med helsepersonell. Det er et internasjonalt kodeverk og siden apotek ikke sorteres under kodene FHI bruker, kommer ikke helsepersonell som er ansatt i apotek på listen. Da vi tok dette opp med FHI i begynnelsen av året var svaret «(…) Oversikten vi viste til viser bare hvilke grupper som er telt med når vi har kartlagt landets helsepersonell, og fra vår side tenker vi det kan være førende i kommunenes arbeid.» Resultatet er at helsepersonell i første linje med 179 000 daglige kundekontakter ikke står på listene kommunene tar ut.

Andestad legger oppgitt til at hun til og med har vært i kontakt med kommuner som sier de ikke får lov av statsforvalteren å vaksinere apotekansatte fordi de ikke står på listene til FHI.

Åpne dører og nærkontakt

Pleksiglass, hånddesinfeksjon og avstand, dette er implementerte forholdsregler mange steder, også i apotek. Apoteker Berit Kårstad på Apotek 1 Sagene utdyper hvorfor det ikke er nok.

— Under første del av pandemien var folk hjemme når de var syke. Nå er det influensa og forkjølelse, og mange kommer med luftveissymptomer uten tanke på at de kan ha korona og spre smitte. Samtidig kan man ikke alltid holde avstand; vi vaksinerer, noen pasienter hører dårlig, har utfordringer med språk, det er trangt i apoteklokalet, noen trenger hjelp med bytte av plaster, eller har noe de vil diskutere uten at andre på apoteket hører det, sier hun til Parat24.

— Alt dette krever nærhet. Apotek er lavterskel helsetilbud. Dørene våre er åpne slik at de som trenger råd eller legemidler bare kan komme. Vi kan ikke velge eller kontrollere hvem som kommer til apoteket. Apotekansatte bør tilbys vaksine samtidig med for eksempel fastleger, legger hun til.

Liten, men unødvendig risiko

Røkke i Farmasiforbundet erkjenner at risikoen for å bli smittet generelt er liten.

— Men det er en grunn til at man vaksinerer fastlegene. På samme måte bør man vaksinere helsepersonell i apotek. Det er unødvendig å ikke redusere den lille risikoen som faktisk er der, både for pasientenes og helsepersonellets skyld, sier Røkke.