Faggruppen

Richard Fjellaksel, Øyvind Jørgensen, Anna-Lena Olsson og Helge Ovesen.
Arbeidsutvalget, Faggruppen for tilvirkning i NSF (f.v.): Richard Fjellaksel (kasserer), Øyvind Jørgensen (leder), Anna-Lena Olsson (vara) og Helge Ovesen (sekretær). Foto: Bodil Stien Haugene

Tekst: Richard Fjellaksel
Produksjonsavdelingen, Sykehusapotek Nord HF, Tromsø

Produksjon er et av kjerneområdene i farmasien. De siste årene har dette fagfeltet imidlertid vært nærmest fraværende i det farmasøytiske søkelys. Eksempelvis har aktiviteten i Faggruppen for tilvirkning i Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF) vært nede i flere år. Dette reflekterer også at de fleste farmasøyter etter endt utdanning ikke er i nærheten av noe som heter tilvirkning i arbeidshverdagen.

Omstillingen etter den nye apotekloven har vært og kommer fortsatt til å være dynamisk. Trenden er at flere og flere apotek er nødt til å ­slutte med produksjon. Produksjoner blir sentralisert i stadig større grad. Det er da behovet for faggrupper e.l. melder seg. Man har stort behov for å ha faggrupper som kan komme med innspill og påvirke nåtidig og fremtidig retningsbærende utvikling.

Arbeidsutvalg på plass
Etter initiativ fra engasjerte personer ble Faggruppen for tilvirkning startet opp igjen etter mange års pause. Et arbeidsutvalg med leder Øyvind Jørgensen i spissen (se bildet) ble opprettet.

Faggruppen jobber med flere interessante saker. Revidering av smerteperm, arrangering av fagdag og årsmøte, stabilitet av antibio­tika, retningslinjer for håndtering av cytostatika og validering av legemiddelproduksjon er noen av de aktuelle sakene.

Årsmøte avviklet
Fagdag og årsmøte ble arrangert den 7. november på Rikshospitalet. Foruten informasjon fra arbeidsutvalget var det følgende tema:

  • «Dose banding» er interessant fagfelt for farmasøyter innenfor cytostat­ikaproduksjon. I Danmark er man i gang med dette allerede. «Dose banding» foregår kort og enkelt slik: Apotek forhåndsbestiller ferdi­g­avrundet doseringer fra produksjonsenheter som utfører «dose ­banding». Disse blir fraktet til aktuelt sted. Holdbarheten på disse ­preparatene er alt fra tre måneder til kortere. Dette medfører blant annet til kortere ventetid for pasienter og en mer effektiv cytostatikabruk.
  • Risikovurderinger i forhold til cytostatikaproduksjon. Sykehusapotek HF Sør-Øst har utført en omfattende undersøkelse angående risiko­vurdering i forhold til cytostatikaproduksjon.
  • Nasjonalt produksjonsprosjekt har utformet en plan for samordning av produksjon og produksjonsenhetene for sykehusapotekene.
  • Statens legemiddelverk informerte om nye retningslinjer som PIC/S har utarbeidet. Foreløpig arbeides det med produksjon på apotek og sykehus fra myndighetenes side i Norge.

(Publisert i NFT, nr. 1/2009 side 24.)