I en kort uttalelse sier departementet at medisinsk avfall faller utenfor legemiddellovgivningen.

«Tomemballasje regnes ikke som ­legemidler, derfor har ikke legemiddel­lovgivningen regler for håndtering av slikt avfall. Når det gjelder legemiddelrester og ubrukte legemidler er reglene at disse skal oppbevares forsvarlig. Apotek har ifølge apotekloven plikt til å sende ubrukte ­legemidler i retur», opplyser HOD.

NFT har parallelt forsøkt å få innsyn i hvilke rutiner sykehus har for å ­håndtere dette avfallet, uten at vi er kommet videre i skrivende stund. Det gjelder også i ­hvilken grad det føres tilsyn med ­hvordan dette avfallet håndteres. Det blir feil å spekulere i hva informasjonst­regheten skyldes, men noe som er klart er at ­smittefarlig avfall, ­deriblant ­medisinsk avfall, ikke skal blandes med andre typer avfall.

«Smittefarlig avfall er definert som avfall fra medisinsk behandling eller veterinær­behandling og/eller tilhørende undervisning, forskning og diagnostikk som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner som kan forårsake ­sykdom hos mennesker eller andre levende ­organismer», opplyser Norsk Gjenvinning på sine nettsider.

Og, det er klart hvordan denne typen avfall skal behandles.

«Smittefarlig avfall skal ikke ­blandes med andre typer avfall, og skal så snart som mulig leveres til destruksjon. Siden ­smittefarlig avfall er farlig gods og ­underlagt særskilte krav, må ­henting bestilles separat og hentetidspunkt ­avtales med kunde etter konferering med sluttbehandler», står det å lese hos Norsk Gjenvinning.

(Publisert i NFT nr. 10/2015 side 11.)